Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KE ma więcej czasu na wydanie zgody na nabycie Alumetal przez Norsk Hydro

Udostępnij

W raporcie z 31 stycznia zarząd AML (ALUMETAL) poinformował, że zgodnie z aneksem z dnia 6 października 2022 r. do umowy o zachowaniu poufności okres wyłączności dla Hydro Aluminium AS na prowadzenie negocjacji odnośnie transakcji nabycia do 100% akcji spółki w ramach publicznego wezwania, z dniem 31 stycznia 2023 r. ulegnie automatycznemu przedłużeniu. Nie jest ono ograniczone w czasie i będzie ważne do momentu, kiedy zarówno akcjonariusz IPO30 UNIPESSOAL LDA, jak i spółka działając wspólnie nie powiadomią potencjalnego inwestora na piśmie, że rezygnują z zainteresowania tą transakcją.

Tymczasem z dokumentów Komisji Europejskiej wynika, że po skorzystaniu z procedury zawieszenia związanej z wnioskiem o udzielenie informacji, nowy maksymalny termin wydania decyzji został przedłużony do 23 maja 2023 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus