Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Plast-Box ogłosił wezwanie na akcje Suwary

Udostępnij

Spółka Plast-Box ogłosiła wezwanie dotyczące 1 575 273 akcji SUW (SUWARY). Proponowana cena to 32,2 zł za akcję. Celem wezwania jest osiągnięcie 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Na dzień ogłoszenia wezwania Plast-Box kontroluje 65,87% akcji Suwary.

Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane od 1 marca do 31 marca 2023 r.

"Wzywający zamierza nabyć Akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową Spółki i jej grupę kapitałową. Wzywający zamierza nabyć wszystkie Akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - zaznaczono w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus