Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DB Energy w związku z Ofertą Publiczną

Udostępnij

Komisja Nadzoru Finansowego 27 lutego 2023 r. zatwierdziła Prospekt DBE (DBENERGY), w związku z Ofertą Publiczną i przenosinami notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z harmonogramem, lider w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce opublikował prospekt 28 lutego 2023 roku. Nowa emisja obejmuje nie więcej niż 415.000 akcji serii D kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Oczekiwane wpływy z Oferty publicznej Nowych Akcji - zostaną przeznaczone na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski Navigator S.A.

- Rozpoczęcie Oferty publicznej to dla nas kluczowy krok, który przybliża DB Energy do dołączenia do grona spółek notowanych na rynku głównym GPW. W ostatnich kwartałach odnotowujemy zwiększone zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorców, co uświadamia nam, że jesteśmy gotowi do wejścia na kolejny poziom skalowania naszej działalności. Naszą intencją jest debiut na GPW jeszcze w drugim kwartale br. – komentuje Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy.

Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pełni Dom Maklerski Navigator S.A. Doradcą prawnym Spółki jest kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k. Szczegóły Oferty Publicznej, w tym terminy przyjmowania zapisów, są dostępne na stronie internetowej spółki www.dbenergy.pl/ipo.

W ramach Oferty publicznej Spółka planuje pozyskać do 14 mln zł (po odliczeniu kosztów emisji). Wpływy zostaną przeznaczone na:

  • Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO (11 mln zł),
  • Intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją (2 mln zł),
  • Kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (1 mln zł).

DB Energy realizuje i finansuje inwestycje energooszczędne w modelu ESCO (Energy Saving Contract – polegających na sfinalizowaniu inwestycji przez DB Energy wraz z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners w zamian za udział w wygenerowanych oszczędnościach przez klienta); modelu EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji) oraz w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania w oparciu o autorskie urządzenia APPS.

Sytuacja na rynku energii jest dużym wyzwaniem dla wielu firm. Nasze usługi identyfikacji i realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną zakładów i linii produkcyjnych pozwalają klientom DB Energy osiągnąć znaczące oszczędności. DB Energy stoi na solidnych fundamentach finansowych i ma szerokie perspektywy rozwoju, dlatego wraz ze wzrostem biznesu chcemy zrealizować kolejne kroki na rynku kapitałowym. Przeniesie notowań spółki na Główny Rynek GPW pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów – dodaje Łukasz Feldman, dyrektor finansowy DB Energy.

W samym drugim kwartale roku obrotowego 2022/2023 roku DB Energy wygenerowało ponad 16,1 mln zł przychodu. Zysk netto wyniósł 0,3 mln zł.

DB Energy odnotowało 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022. Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,20 mln zł, tj. 198% wzrost r/r wobec 4,09 mln zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus