Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Cloud Technologies skupi do 205 tys. akcji po 48 zł za jedną akcję

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na głównym rynku GPW spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych do targetowania reklamy internetowej, ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Spółka chce skupić do 205 069 akcji (do 4,1% wszystkich akcji spółki), a proponowana cena za jedną akcję to 48 zł. Zainteresowani akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży swoich akcji od 7 do 13 marca 2023 r. (do godz. 17:00). Zaproszenie do sprzedaży akcji to część realizowanego od lutego 2022 r. skupu akcji własnych.

 - Decyzję o kontynuowaniu skupu akcji własnych w formie publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży podjęliśmy w celu zwiększenia efektywności procesu nabywania akcji. Rozpoczęty w lutym ubiegłego roku skup akcji własnych jest jednym z istotnych elementów naszej strategii na lata 2021- 2023, którą konsekwentnie realizujemy. Jej celem jest osiągnięcie przez Cloud Technologies pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W ramach uchwalonego 31 stycznia 2022 r. skupu akcji własnych Cloud Technologies planuje maksymalnie do końca 2023 r. nabyć do 250 tys. akcji. Dotychczas w ramach skupu spółka nabyła 44,9 tys. akcji. Wcześniejsze nabycia akcji odbywały się w trybie transz, w ramach bieżących notowań giełdowych. Podczas NWZA, 7 listopada 2022 r. akcjonariusze spółki zdecydowali się rozszerzyć formę skupu akcji. Podjęta uchwała upoważniła zarząd do nabywania akcji własnych zarówno podczas sesji giełdowej w ramach transakcji zawartych na rynku zorganizowanym, jak również w formie transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, czyli w formie zaproszenia do składania ofert.

 - Skup akcji własnych prowadzimy w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego do kluczowej kadry managerskiej grupy Cloud Technologies. W ten sposób chcemy utrzymać najlepszych na rynku ekspertów w obszarze nowych technologii. Możliwość objęcia akcji jest uzależniona od spełnienia przez Cloud Technologies KPI, w postaci osiągnięcia skumulowanego poziomu EBITDA w latach 2021 - 2023 w wysokości 55 mln zł - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Celem strategii na lata 2021 - 2023 jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Najważniejszymi elementami strategii rozwoju są m.in. skoncentrowanie modelu biznesowego na sprzedaży danych, międzynarodowe akwizycje, zakup technologii, skup akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz przejście na główny rynek GPW

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 34,1 mln zł i zysk netto w wysokości 11 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 15,8 mln zł, co oznacza wzrost o 39,6% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 42,3%. Na koniec III kwartału 2022 roku spółka posiadała 37,5 mln PLN gotówki. Najnowsze sprawozdanie finansowe spółki, przedstawiające wyniki finansowe osiągnięte w 2022 roku, ukaże się 17 kwietnia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus