Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidenda i skup akcji, XTB dzieli rekordowy zysk

Udostępnij

Jednostkowy zysk netto XTB za 2022 r., który zgodnie ze wstępnymi szacunkami wyniesie ok. 761,6 mln zł, zarząd spółki rekomenduje podzielić w taki sposób, aby 50% trafiło do akcjonariuszy w postaci dywidendy, a 25% zostało przeznaczone na skup akcji własnych.

Dywidenda za 2022 r. byłaby zgodnie z propozycją zarządu równa 3,25 zł na akcję, natomiast na skup akcji spółka przeznaczyłaby łącznie 188 700 000 zł.

"Powyższa rekomendacja oraz przeprowadzenie odkupu akcji własnych uzależnione jest od uzyskania przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na odkup do 5 683 635 akcji własnych (co stanowi 4,84% ogólnej liczby akcji/głosów w Spółce) w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na ich umorzenie" - dodano w komunikacie

W przypadku ewentualnego braku zgody ze strony KNF zarząd XTB zarekomenduje wypłatę akcjonariuszom 75% wypracowanego w 2022 roku zysku w postaci dywidendy, czyli 4,86 zł na akcję.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy XTB trafiła dywidenda równa 1,5 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus