Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Skorygowana EBITDA WP Holding wzrosła w w czwartym kwartale 2022 r. do 110,2 mln zł

Udostępnij

Zgodnie ze wstępnymi wynikami WPL (WIRTUALNA) wypracowała w ostatnim kwartale 2022 r. 327,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 110,2 mln zł skorygowanej EBITDA. To odpowiednio o 31% i 15% więcej niż w analogicznym kwartale 2021 r.

W całym 2022 r. spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 24% do 1 077,7 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA zwiększyła się wobec 2021 r. do 371,4 mln zł, czyli o 21%.

* Skorygowana EBITDA Grupy obliczana jest jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację (z wyłączeniem amortyzacji zakupionych aktywów programowych), korygowany o zdarzenia obejmujące między innymi: koszty transakcyjne związane akwizycjami oraz restrukturyzacją, wynik na transakcjach barterowych, aktualizację aktywów trwałych oraz koszty programu opcji menadżerskich.

"Wzrost przychodów w 2022 r. i 4Q 2022 r. był związany ze wzrostem przychodów z reklamy i subskrypcji, prowizji na produktach finansowych, bardzo silnymi wzrostami w spółkach turystycznych, a także uwzględnieniem przychodów spółek przejętych w trakcie 2022 r." - podano w komunikacie

Wśród pozycji obciążających wynik netto w czwartym kwartale spółka wymieniła m.in. 

  • Koszty restrukturyzacji i transakcyjne: 14 mln zł
  • Koszty finansowe odsetek i prowizji. Zwiększenie o ponad 10 mln zł r/r wynika z zaciągnięcia finansowania na potrzeby akwizycji oraz wzrostu stóp procentowych: 14 mln zł
  • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych. Wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2022 r. na amortyzację w 4Q 2022 wyniósł szacunkowo 9,5 mln zł: 33 mln zł.
Wyłącz sprawdzanieSugestie Premium
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus