Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Cloud Technologies podsumowuje skup akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na głównym rynku GPW spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych do targetowania reklamy internetowej, podsumowała skup akcji własnych. Spółka będąca jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych zrealizowała tym samym kolejny element swojej strategii rozwoju na lata 2021- 2023. 

Łączna liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy spółki wyniosła 543,9 tys. akcji, przekraczając tym samym łączną liczbę akcji, jaką spółka deklarowała nabyć w ramach skupu (205,1 tys. akcji). Wobec tego Cloud Technologies dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, której średnia stopa wyniesie 62,3%. Akcje zostaną nabyte po cenie 48 zł za walor. Łączna cena nabywanych akcji wyniesie 9,8 mln PLN. Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji przewidywane jest na 16 marca br.

- Przeprowadzony przez nas skup akcji własnych w formie zaproszenia do składania ofert zakończył się sukcesem. Jesteśmy przekonani, że program motywacyjny skierowany do kluczowej kadry managerskiej pozwoli nam zatrzymać najlepszych na rynku ekspertów w obszarze nowych technologii. To właśnie dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości dane na rynek i skutecznie konkurować na rynku amerykańskim.  - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W ramach uchwalonego 31 stycznia 2022 r. skupu akcji własnych Cloud Technologies planowało maksymalnie do końca 2023 r. nabyć do 250 tys. akcji. Spółka nabyła 44,9 tys. akcji w 2022 roku oraz 205,1 tys. akcji w 2023 roku.

- Skoncentrowanie naszego modelu biznesowego na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych pozwoliło nam zdecydowanie poprawić osiągane wyniki finansowe. W dalszym ciągu obserwujemy rosnący popyt na wysokiej jakości dane, które stanowią kluczowy element sukcesu w dzisiejszej gospodarce cyfrowej - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Celem strategii na lata 2021 - 2023 jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Najważniejszymi elementami strategii rozwoju są m.in. skoncentrowanie modelu biznesowego na sprzedaży danych, międzynarodowe akwizycje, zakup technologii, skup akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz przejście na główny rynek GPW.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 34,1 mln zł i zysk netto w wysokości 11 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 15,8 mln zł, co oznacza wzrost o 39,6% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 42,3%. Na koniec III kwartału 2022 roku spółka posiadała 37,5 mln PLN gotówki. Najnowsze sprawozdanie finansowe spółki, przedstawiające wyniki finansowe osiągnięte w 2022 roku, ukaże się 17 kwietnia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus