Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przegląd informacji ze spółek (2023-03-17)

Udostępnij
  • Choć pod względem liczby spółek notowanych na GPW w lutym, w funduszach Santander TFI, dało się zauważyć pewną przewagę po stronie podaży, to już szacunki dotyczące wartości transakcji wydają się przechylać szalę na korzyść popytu [BR Premium] >>>
  • KNF zatwierdziła suplement do Prospektu DBE (DBENERGY) z ceną maksymalną nowo emitowanych akcji serii D na poziomie 29 zł. >>>  
  • W 4. kwartale 2022 r. Grupa AGO (AGORA) odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł i 31,4 mln zł straty netto. >>>
  • IPW (IMAGEPWR) w 2022 r. wypracowała 2,2 mln zł przychów netto ze sprzedaży i 13 tys. zł straty netto. >>>
  • Wyniki finansowe CDA za 2022 r. oraz list prezesa zarządu. >>>
  • ATT (GRUPAAZOTY) obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej. >>>
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus