Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa STS zaraportowała 169 mln zł zysku netto za 2022 r.

Udostępnij

Grupa STH (STSHOLDING) – jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lider rynku w Polsce – w 2022 roku odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 579 mln zł, gdy rok wcześniej wyniosły 498 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku w wysokości ponad 16%. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 169 mln zł, w 2021 rok wyniósł zaś 131 mln zł. Oznacza to, że jest wyższy rok do roku aż o niemal 29%. Ponadto skorygowana EBITDA osiągnęła w zeszłym roku poziom 273 mln zł, czyli  o przeszło 26% więcej względem wyniku z 2021 roku. Marża skoryg. EBITDA w 2022 roku wyniosła 41,2%, gdy przed rokiem wynosiła 38,2%. Wzrosła zatem o 3 punkty procentowe.

W samym czwartym kwartale 2022 roku Grupa STS wygenerowała przychody na poziomie 167 mln zł, czyli o 43% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej od października do grudnia 2022 roku wyniósł 58 mln zł, czyli aż o 290% więcej rok do roku. Skorygowana EBITDA wyniosła w ostatnim kwartale u.br. 83 mln zł, czyli wzrosła o 122% rok do roku.

Wybrane dane finansowe 1

Za nami bardzo dobry rok  –  wygenerowaliśmy najwyższe w historii Grupy wyniki operacyjne, które przełożyły się na niezwykle satysfakcjonujące wyniki finansowe. Niebawem będziemy podejmować decyzję w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z obowiązującą polityką, akcjonariuszom będziemy wypłacać 100% zysku STS Holding S.A. Ze względu na strukturę Grupy będziemy dokonywać dwóch płatności, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Planem na bieżący rok jest koncentrowanie się na szeregu efektywnościach. Skupiamy się na Polsce, by zwiększać rentowność i w pełni zagospodarować potencjał tego dynamicznego rynku. Wdrażamy oszczędności i doskonalimy nasz produkt. Zakładamy, że zarówno obrót, NGR i EBITDA będą w tym roku wyższe niż przed rokiem – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

W 2023 roku Grupa planuje szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W tym celu spółka zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce i zamykając aktywność w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii. Wyniki operacyjne osiągnięte przez STS S.A. w 2022 roku wskazują na niezwykle wysoką atrakcyjność polskiego rynku. Spółka zamierza skoncentrować działania, by móc zagospodarować potencjał rozwoju w kraju.

W 2022 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie 663 mln zł, gdy przed rokiem było to 565 mln zł, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 4,679 mld zł, gdy przed rokiem było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji (370 tys. w 2021 r.), a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 317 tys. (249 tys. w 2021 r.). Wszystkie dane operacyjne znajdują się na historycznych maksimach.

W samym Q4 2022 Grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 200 mln zł, przed rokiem było to 136 mln zł. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS w Q4 2022 wyniosła 1,38 mld zł, gdy przed rokiem było to 1,218 mld zł. W IV kwartale 2022 roku liczba aktywnych klientów wyniosła 542 tys., w IV kwartale 2021 roku było to 386 tys. Liczba rejestracji w Q4 2022 wyniosła 202 tys., a rok wcześniej było to 87 tys. Liczba klientów dokonujących pierwszego depozytu w IV kwartale u.br. wyniosła 154 tys., rok wcześniej było to 60 tys.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus