Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Szacunkowe wyniki Bumech za 2022 rok

Udostępnij

Według opublikowanych szacunków w 2022 roku BMC (BUMECH) osiagnął wysokie dynamiki kluczowych pozycji z rachunu wyników. 

Poniżej prezentujemy podstawowe wartości z opublikowanego raportu bieżącego:

Wyszczególnienie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 2022/2021 [%]
Przychody ze sprzedaży 1112 427 260,3
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 455 217 210,3
Zysk (strata) brutto 444 203 218,1
Amortyzacja 107 57 186,3
EBITDA 562 274 205,3
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus