Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Strata netto MLP Group wyniosła 3,42 mln zł w III kw. 2016 r.

Udostępnij

MLG (MLPGROUP) odnotowało 3,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 34,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Strata operacyjna wyniosła 7,34 mln zł wobec 19,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,62 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 26,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 22,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,04 mln zł w porównaniu z 80,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,19 mln zł wobec 7,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Całkowita powierzchnia wynajęta na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 333 380 m 2 i zwiększyła się o 5 771 m 2 w stosunku do powierzchni wynajętej na dzień 31 grudnia 2015 roku. Grupa w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2016 roku podpisała umowy na 19 650 m 2 powierzchni, natomiast w okresie tym najemcy opuścili 13 879 m 2 wynajmowanej powierzchni" - czytamy w raporcie.

Wartość aktywów netto (NAV) na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 630,64 mln zł wobec 647,37 mln zł na koniec grudnia 2015 r. i 626,43 mln zł na koniec września 2015 r.

Spółka tłumaczy spadek w porównaniu do wartości z 31 grudnia 2015 roku o 2,58% przede wszystkim wynikiem wypłaconej w 2016 roku dywidendy.

"Eliminując dywidendę wypłaconą w 2016 roku z zysku z 2015 roku i lat poprzednich, aktywa netto są na dzień 30 września 2016 roku wyższe o 3,85% w porównaniu z wartością z dnia 31 grudnia 2015 roku" - czytamy dalej.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+