Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Wyniki Grupy Agora po 2022

Udostępnij

Wyniki Grupy Agora za 2022 rok spotkały się z mieszanym przyjęciem przez inwestorów. Wydaje się, że część z nich spodziewała się mocniejszego odbicia w pierwszym, prawie pełnym roku bez obostrzeń covidowych. Nie zmienia to faktu, że w kilku gałęziach działalności przedsiębiorstwa dzieje się naprawdę wiele, a w związku z tym oczekiwania rynku, co do rezultatów Grupy w kolejnych okresach będą raczej wzrastać.  

 

Agora to grupa medialno-rozrywkowa skupiająca w swojej strukturze spółki funkcjonujące w 5 segmentach: film i książka, prasa cyfrowa i drukowana, reklama zewnętrzna, Internet i radio. Warszawskie przedsiębiorstwo to jeden ze starszych podmiotów notowanych na GPW, jego debiut na naszym parkiecie miał miejsce w 1999 r. Funkcjonowanie Grupy opiera się kilku filarach, do których należą m. in. działalność reklamowa, działalność kinowa, sprzedaż treści i usług cyfrowych, a także produkcja i dystrybucja filmów.

 

Agora: przychody ze sprzedaży wg segmentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Po dwóch latach stojących pod znakiem pandemii i idących za nią restrykcji, przychody ze sprzedaży warszawskiego przedsiębiorstwa zaczęły powoli wracać w kierunku wartości sprzed pandemii. Sprzedaż Agory można rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, tak jak przedstawiono na powyższym wykresie, przychody ze sprzedaży można ujmować w rozróżnieniu na segmenty ich powstania. Z drugiej strony, dobry obraz na biznes firmy rzuca też podział sprzedaży pod względem głównych kategorii działalności stworzonych w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi, o czym w dalszej części opracowania.

I tak, przechodząc po segmentach. W najważniejszym z nich (film i książka), AGO (AGORA) zanotowała najmocniejszy wzrost sprzedaży w całej strukturze, osiągając w 2022 r. 460,5 mln zł przychodów (+47,4% r/r). Główną przyczynę takiego stanu rzeczy należy upatrywać w powrocie do normalnego funkcjonowania kin Helios w marcu 2022 r., kiedy rząd postanowił znieść wszystkie obostrzenia w tej branży. W związku z niską bazą z pierwszego półrocza 2021 r. i szybkim tempem powrotu klientów do kin, nie dziwi fakt dwucyfrowego wzrostu sprzedaży biletów do kina i sprzedaży barowej, które są jednymi ze składowych pozycji w tym segmencie. Oprócz tego, w pozostałych rodzajach działalności zaliczanych do tego segmentu filmu i książki (sprzedaż usług reklamowych, gastronomia, wydawnictwo i działalność filmowa) w minionym roku odnotowano w większości wyższe wyniki sprzedaży, głównie ze względu na wspominane wcześniej zniesienie większości restrykcji (istotne m. in. dla wchodzących w skład Grupy restauracji Pasibus) oraz odwilż na rynku reklamowym. W 2022 r. Grupa realizowała nowe kampanie marketingowe dla klientów, a także wyprodukowała sześć filmów: „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Za duży na bajki”, „Fucking Bornholm”, „Apokawixa” i „Johnny”. Trudna sytuacja spółki Helios wpłynęła na decyzję zarządu o restrukturyzacji kosztowej, która polegała m. in. na zwolnieniu części załogi.

Analizując sumę widzów chodzących do kin w kilku poprzednich latach, do wyników sprzed pandemii jeszcze wiele brakuje. Ludzie zaczęli wracać do kin, ale w dobie popularności serwisów VOD, wydaje się, że powrót do wartości sprzed 2020 r. może trochę potrwać. W 2022 r. frekwencja we wszystkich kinach w Polsce wyniosła 42,8 mln widzów, co jest wynikiem o około 14 mln lepszym niż w 2021 r. i o prawie 20 mln gorszym niż w 2019 r. Na konferencji wynikowej, prezes sieci kin Helios Tomasz Jagiełło powiedział, że spodziewa się, że Helios w 2023 r. sprzeda 12 mln biletów do kin, wobec 10 mln w 2022 r. i 14 mln w rekordowym 2019 r.

W segmencie prasy cyfrowej i drukowanej przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 209,2 mln zł, czyli o 2,4% więcej r/r. Agora odczuwała w minionym roku kontynuację trendu odchodzenia od papierowej wersji Gazety Wyborczej w kierunku subskrypcji cyfrowych serwisu wyborcza.pl.

Agora: subskrypcje wyborcza_pl
Źródło: prezentacja spółki

Liczba subskrypcji portalu w minionym roku przebiła barierę 300 tys. Tempo przyrostu nowych subskrybentów w ostatnim czasie jednak wyraźnie wyhamowało. Jeszcze do 2021 r. ich liczba rosła w dwucyfrowym tempie.  

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus