Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 13. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • Projekty uchwał WZA NWA (NWAI) zwołanego na 24 kwietnia 2023 roku zawierają terminy ustalenia prawa i wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok, ale  nie zawierają jej wysokości. Dwa ostatnie lata to 2 złote na akcję  >>>
 • Rada Dyrektorów ASB (ASBIS) zarekomendowała dodatkową płatność ponad wypłaconą dotychczas zaliczkę na dywidendę >>>
 • Rekomendację w sprawie wypłaty części zysku za 2022 rok w postaci dywidendy podjął zarząd PPS (PEPEES) Byłby to powrót do wypłat po dwóch latach przerwy >>>
 • Rada Nadzorcza spółki WWL (WAWEL) zdecydowała o przedłożeniu WZA propozycji wypłaty dniższej ywidendy. Rekomendacja zarządu przewidywała 25 zł >>>
 • Zarząd BDX (BUDIMEX) zdecydował zarekomendować ZWZ podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,99 złotych brutto na jedną akcję. Przy pozytywnej decyzji seria nieprzerwanych wypłat wydłuży się do 15 lat >>>
 • Zarząd GTN (GETIN) proponuje, by z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 110mln zł >>>
 • Zgodnie z uchwałą zarządu APR (AUTOPARTN) najbliższe walne zdecyduje o wypłacie dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję (łącznie 19,6 mln zł) To tyle samo co przed rokiem >>>
 • Projekty uchwał w sprawie podziału zysku za 2022 w spółce QRS (QUERCUS) przewidują przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy 12,7 mln zł w postaci dywidendy lub skupu akcji własnych. W ostatnich latach akcjonariusze głosowali za skupem >>>

 

Mamy też rekomendacje bądź decyzje o niewypłacaniu dywidendy za rok 2022:

 • Zarząd TPE (TAURONPE) podjął decyzję, że zarekomenduje ZWZA przeznaczenie zysku netto osiągniętego w  2022 r. w wysokości 67,1 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego >>>
 • 28 marca WZA SGN (SYGNITY) zdecydowało o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku w wysokości 27,8 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, bądź cele inwestycyjne. Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy w 2007 roku >>>

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • NWZA INL (INTROL) podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z kapitału rezerwowego >>>
 • W związku z mającymi nastąpić zmianami w akcjonariacie zarząd TIM powziął uchwałę o zawieszeniu obwiązującej polityki dywidendowej >>>
 • Projekty uchwał WZA COG (COGNOR) zwołanego na 24 kwietnia 2023 roku precyzują terminy ustalenia prawa i wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok >>>

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

3 kwietnia

 

 

 

Wtorek,

4 kwietnia

STX (STALEXP)

 

 

Środa,

5 kwietnia

 

 

 

Czwartek,

6 kwietnia

 

 

INL (INTROL)

Piątek, 

7 kwietnia

     
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus