Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

List do akcjonariuszy PCF Group oraz wybrane wyniki za 2022 rok

Sebastian Wojciechowski
Sebastian Wojciechowski
Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 171 485 180 293 -5%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 078 61 655 -50%
Zysk (strata) netto 21 984 61 326 -64%
Zysk na akcję 0,73 2,07 -65%
       
Aktywa 350 804 316 692 11%
Kapitał własny 277 629 259 542 7%
Przepływy pieniężne netto razem -67 674 95 736  

 

>>>   Sprawdź co prognozują analitycy dla PCF GROUP na kolejne lata  <<<

 

Szanowni Akcjonariusze,

W minionym roku świętowaliśmy 20-lecie powstania zarówno studia People Can Fly, jak i studia Game On. Obchodziliśmy również 10 urodziny studia Incuvo (oba studia dołączyły do Grupy w 2021 roku). Czas refleksji nad drogą, którą przeszliśmy i naszą tożsamością pozwolił nam zredefiniować wartości wokół których będziemy dalej budować kulturę w PCF (PCFGROUP):

 • Szczerość: czyli prawo i przestrzeń do otwartej komunikacji;
 • Odpowiedzialność: za swoje decyzje, pomysły oraz dane słowo;
 • Praca zespołowa: pozwalająca realizować wspólną pasję, różnorodność punktów widzenia, która stanowi o naszej sile;
 • Nieustępliwość: czyli odwaga do kwestionowania status quo i wdrażania unikalnych pomysłów.

W ROKU 2022 ZREALIZOWALIŚMY SZEREG WAŻNYCH PROJEKTÓW I KONTYNUOWALIŚMY PRACE NAD INNYMI:

 • wspólnie z wydawcą Square Enix, ukończyliśmy prace nad dodatkiem „Outriders Worldslayer”, który miał swoją premierę 30 czerwca 2022 roku;
 • kontynuowaliśmy prace nad rozwojem portfolio gier Grupy; niezależne od siebie zespoły deweloperskie rozwijają łącznie siedem tytułów;
 • kontynuowaliśmy rozwój naszych studiów – otworzyliśmy nowe biuro w Krakowie, a naszglobalny zespół rozwinął się do ponad 600 osób;
 • przejęte w 2021 roku podmioty zaczęły pozytywnie kontrybuować do skonsolidowanego rachunku wyników Grupy – Incuvo z sukcesem wprowadziło na rynek „Green Hell VR” (nominacja do Steam Awards), a Game On zrealizował usługi dla tak prestiżowych projektów jak „Gotham Knights” czy „Call of Duty: Modern Warfare II”;
 • z powodzeniem przeprowadziliśmy migrację naszych projektów z UE4 do UE5, odkrywając nowe możliwości technologii Unreal Engine, z którą pracujemy już od ponad 15 lat;
 • rozwijaliśmy struktury self-publishing;
 • wreszcie, rozbudowaliśmy działy wsparcia chcąc zapewnić naszym Awiatorom wyjątkowe, bezpieczne i innowacyjne środowisko pracy w modelu pracy hybrydowej.

Udało się zrobić bardzo wiele, ale rok 2022, jak każdy, nie przyniósł tylko sukcesów i dobrych wiadomości.

Zaczął się przecież od wybuchu tragicznej wojny w Ukrainie, która, w oczywisty sposób, wstrzą-snęła całym naszym środowiskiem – pracuje z nami bardzo wielu deweloperów ze Wschodu. Staraliśmy się, jako PCF, zachować w tej sytuacji po prostu po ludzku i udzielić naszym współpracownikom i ich rodzinom wszelkiej możliwej pomocy.

Druga połowa roku 2022 przyniosła natomiast zakończenie naszej współpracy z amerykańskim wydawcą Take-Two Interactive, przy projekcie „Dagger”. Wybiło nas to ze strefy komfortu i dało wielki impuls do zmian wewnątrz organizacji. Zamiast myśleć o projektach M&A postawiliśmy na organiczny wzrost, skupiliśmy się na rozwoju własnych zespołów deweloperskich i projektów, na wdrożeniu Centers of Excellence, na rozwoju zespołu wydawniczego, na przygotowaniu pięciolet- niego planu finansowego dla Grupy, na zredefiniowaniu roli działów wsparcia, na procesach priory- tetyzujących satysfakcję i retencję Awiatorów.

Kulminacją tych prac jest uaktualniona strategia PCF Group S.A. ogłoszona już w tym roku. Dla przypomnienia, stawiamy w niej na wzmocnienie działalności wydawniczej (model self-publishing), na oparciu gier z naszego portfela wydawniczego na modelu gry jako usługi (Game-as-a-Service) i zróżnicowaniu modeli monetyzacji gier (od pay-to-play do free-to-play). W efekcie realizacji na- szej strategii w latach 2023-2027 powinniśmy skokowo zwiększyć nasze skumulowane przychody – w tym okresie do co najmniej 3,0 mld złotych.

Aby zrealizować nasze plany potrzebujemy kapitału; jego pozyskaniu ma służyć emisja nowych akcji, która została przegłosowana przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2023 roku. Powodzenie emisji ma zapewnić pozyskanie nowego partnera – 10-procentowym inwestorem PCF Group S.A. będzie KRAFTON, jeden z największych południowokoreańskich producentów i wydawców gier. Planujemy zakończyć proces pozyskania kapitału w pierwszym półroczu 2023 roku.

Podsumowując, rok 2022 kończymy z przychodami na poziomie ponad 171 mln złotych oraz EBITDA w wysokości 48 mln złotych. To solidny wynik mimo turbulencji jakich doświadczyliśmy.

Na rok 2023 mamy mnóstwo planów związanych z realizacją naszej zaktualizowanej strategii. Będziemy ciężko pracowali nad naszymi projektami, nad rozwojem naszych zespołów, nad pozy- skaniem kolejnych partnerów biznesowych. Z dużymi emocjami czekamy na premierę VR-owego projektu Thunder, który realizuje studio Incuvo, w oparciu o IP z portfolio studia People Can Fly. Premiera gry Thunder będzie też chrztem bojowym naszego pionu wydawniczego, a działania marketingowe wokół tego tytułu rozpoczną się już niebawem.

Wszystkim naszym Akcjonariuszom dziękuję za wsparcie, zaufanie oraz konstruktywną krytykę.

Dobrze mieć Was na pokładzie.

Z wyrazami szacunku,

Sebastian Wojciechowski

PREZES ZARZĄDU

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus