Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW spadła w kwietniu o ponad 22%

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 23,3% rdr do 17,6 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 12,5% rdr do poziomu 571,6 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 65,5% rdr do 90,5 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 9,2% do 11,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 12,7% rdr do 8,6 TWh

W kwietniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,0 mld zł, czyli o 22,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 23,3% rdr do poziomu 17,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 975,2 mln zł, o 19,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia wyniosła 62 948,50 pkt. i była o 9,0% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 35,2% rdr do poziomu 161,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 33,0% rdr i wyniosła 160,1 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w kwietniu wyniosła 667,2 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu wyniósł 822,2 tys. szt., czyli o 8,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 12,5% rdr do poziomu 571,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 38,5% rdr do 147,7 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 37,6% rdr do 80,5 tys. szt.

W kwietniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 46,7% rdr do poziomu 140,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 65,5% rdr do 90,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 100,6 mld zł, wobec 97,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 5,7% rdr do poziomu 829,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 28,8 mld zł wobec 33,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 14,8% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w kwietniu br. 11,2 TWh, co oznacza spadek o 9,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 58,6% rdr do poziomu 4,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 30,8% rdr do poziomu 6,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 12,7% rdr do 8,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 17,7% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 23,7% rdr do poziomu 6,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,1 TWh, co oznacza spadek o 38,9% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 9,0% rdr do poziomu 8,3 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 10,0% rdr, do wolumenu 3,7 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w kwietniu 2023 r. wyniosła 621,5 mld zł (135,4 mld EUR).  

Łączna kapitalizacja 417 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 277,8 mld zł (278,5 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w kwietniu 2023 r. zadebiutowały akcje spółek: CLC (COLUMBUS) (przejście z NewConnect) oraz DBE (DBENERGY) (przejście z NewConnect; pozyskanie kapitału w IPO - wartość nowej emisji: 10,8 mln zł).

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółek: PGI (PROGIELDA) (wartość oferty: 3,2 mln zł), YTF (YETIFORCE) (wartość oferty: 8,9 mln zł) oraz RGL (ROBSGROUP) (wartość oferty: 3,0 mln zł)

Na rynku Catalyst w kwietniu 2023 r. zadebiutowały obligacje komunalne Gminy Białe Błota (wartość emisji: 22 mln zł).

W kwietniu br. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.  

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus