Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ambra odnotowała 2,6 mln zł zysku netto w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23

Udostępnij

W trzecim kwartale roku obrotowego 2022/2023 przychody ze sprzedaży Grupy AMB (AMBRA) wzrosły o 22,0%, a najszybciej rosła sprzedaż win musujących.

Dynamiczny wzrost głównych marek Największy wkład we wzrost przychodów wniosły wina spokojne FRESCO, PORTADA i CONO SUR oraz wina musujące DORATO w Polsce, MUCHA SEKT w Czechach i ZAREA w Rumunii.

Na wysoką dynamikę sprzedaży kwartału pozytywnie wpłynął także wcześniejszy niż w ubiegłym roku termin świąt wielkanocnych.

Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce wzrosły w trzecim kwartale o 20,5%. Dynamika wzrostu sprzedaży w Czechach i Słowacji wyniosła 19,2% (liczona w koronach czeskich), a najszybciej rozwijała się sprzedaż w Rumunii, gdzie wzrosła o 25,8% w walucie lokalnej).

Wzrost EBIT mimo presji kosztowej

Wysoka dynamika sprzedaży głównych marek pozwoliła na znaczącą poprawę zysków Grupy. Kwartalny zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 6,9 mln zł i był wyższy o 5,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyższy zysk netto, inwestycje i przepływy pieniężne

Zysk netto akcjonariuszy większościowych wzrósł w trzecim kwartale bieżącego roku do poziomu 2,6 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 0,5 mln zł w trzecim kwartale poprzedniego roku finansowego. Wysoki poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 60,1 mln zł i były o 45,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego został osiągnięty głównie dzięki zmniejszeniu tempa wzrostu zapasów. Wydatki inwestycyjne Grupy AMBRA w okresie trzeciego kwartału 2022/2023 r. wyniosły 6,2 mln zł i były przeznaczone na poprawienie efektywności i jakości produkcji.

"Nasze marki stale udowadniają swoją dobrą kondycję i siłę na rynku pełnym wyzwań. Pomimo pogarszającej się koniunktury konsumenckiej osiągają dużą dynamikę sprzedaży, a my kontynuujemy pracę nad dalszym wzmacnianiem ich wartości.” – podsumowuje Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus