Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dariusz Grzeszczak, Erbud: Za nami przejściowy kwartał

Udostępnij

Pierwszy kwartał tego roku upłynął Grupie ERB (ERBUD) pod znakiem inwestycji i przemodelowania biznesu w Niemczech. Mimo trudnego otoczenia spółka utrzymuje wysoki poziom przychodów.

Grupa ERBUD wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. 720,6 mln zł sprzedaży, wobec 763,9 mln zł rok wcześniej (-5,7 proc. r/r). Jednocześnie spółka miała 216 tys. zł znormalizowanego zysku operacyjnego oraz -7,2 mln zł skorygowanego wyniku netto. W pierwszym kwartale 2022 r. znormalizowany EBIT wyniósł 7,4 mln zł, a skorygowany zysk netto 2,9 mln zł. Znormalizowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 8,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie było to 15 mln zł.

Na wyniki Grupy w pierwszym kwartale największy wpływ miała działalność spółki ONDE. Wprawdzie zwiększyła ona lekko sprzedaż, ale odnotowała 3,6 mln zł straty operacyjnej z powodu, ciążących na rentowności, cenach materiałów, komponentów, presji płac oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Jednakże wprowadzone w tym roku zmiany legislacyjne, pierwsze kontrakty realizowane poza Polską oraz mocny portfel zamówień pozyskany już po nowych cenach, po lutym 2022 r., pozwalają zarządowi spółki optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Ponad połowę sprzedaży całej Grupy stanowiło w pierwszym kwartale 2023 r. budownictwo kubaturowe w kraju i zagranicą. Segment ten osiągnął podobny poziom przychodów co w analogicznym okresie roku ubiegłego – 402 mln zł wobec 414 mln przy wyniku 0,2 mln zł wobec -1,2 mln rok wcześniej. Zgodnie z wdrażaną strategią, spółka MOD21 GmbH kończy pojedyncze kontrakty kubaturowe i zajmować się będzie wyłącznie budownictwem modułowym z drewna. Dlatego też likwidowany segment kubaturowy w Niemczech zmalał o 54 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2022.

Najlepiej radzącym sobie w raportowanym okresie obszarem biznesu był przemysł za granicą. Wygenerował on niemal 74 mln zł przychodu i ok. 3 mln zł zysku operacyjnego.

Wynik netto Grupy został jednocześnie obciążony znacznie (+4,9 mln zł) zwiększonymi kosztami obsługi długu, co jest skutkiem wysokich stóp procentowych w związku z bardzo wysoką inflacją.

– Za nami pewien przejściowy kwartał: z jednej strony wychodzimy z kontraktów podpisanych jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, czyli przez bezprecedensowym wzrostem cen, zostawiając w portfelu tylko nowe, skalkulowane już w obecnych realiach, zlecenia. Z drugiej porządkujemy nasze portfolio w Niemczech, gdzie mamy bardzo sprawnie działający segment usług dla przemysłu i wygaszamy obszar kubaturowy, skupiając się na przyszłościowym i dochodowym budownictwie modułowym z drewna. Pozyskane już kontrakty oraz perspektywy rozwoju tego segmentu utwierdzają nas w przekonaniu, że to była dobra decyzja – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Spółka MOD21 produkuje obiekty modułowe z drewna, przeznaczone – na razie w całości – na rynek niemiecki. W jej portfelu są już kontrakty na kwotę 135,6 mln zł netto, a w całym roku firma ma cel ustawiony na co najmniej 300 mln zł sprzedaży.

Wejście w obszar budownictwa modułowego jest elementem strategii transformacji ERBUD-u w stronę ekologicznego budownictwa. Spółka chce m.in. uzyskać do 2030 roku neutralność klimatyczną w zakresie pośrednich emisji, oraz 20 proc. udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym już do 2025 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus