Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Serhei Kostevitch: Asbis jest w świetnej kondycji. Przyszłość widzimy w jasnych barwach

Udostępnij

ASB (ASBIS), wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), wypracował w I kwartale 2023 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2023 r. wyniosły 722 mln USD, co oznacza, że były o 4% wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (694,6 mln USD). Zysk netto w tym okresie był na poziomie 17,4 mln USD, czyli o 8% wyższy niż w I kw. 2022 r. (16 mln USD). Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto do poziomu 8,6% z 7,61% w I kw. 2022 r.

INNE WAŻNE WYDARZENIA W I KWARTALE 2023 ROKU:

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 56-proc.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w omawianym okresie 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 26 mln USD (wzrost o prawie 13% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2023 podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku Spółki za 2022 r. w wysokości 0,25 USD na akcję. Łączna dywidenda z zysków Spółki za 2022 r., wraz z zaliczką, wyniesie 0,45 USD na akcję, co oznacza łączą wypłatę 25,0 mln USD, czyli rekordową w historii spółki.
 • ASBIS podwoił powierzchnię centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy) do 10 000 m2 oraz otworzył centrum dystrybucyjne w Tbilisi (Gruzja) o powierzchni ponad 3000 m2. Pierwsze centrum zaopatruje Europę Środkowo-Wschodnią, natomiast centrum w Tbilisi jest zapleczem dystrybucyjnym dla regionu Kaukazu. Spółka otworzyła też centrum dystrybucyjne w Johannesburgu (RPA), które wesprze operacje w Południowej i Centralnej Afryce.
 • ASBIS dynamicznie rozwija swoją działalność:
  • otworzył spółkę zależną w Grecji, która rozpoczęła sprzedaż w tym kraju
  • podwoił swoją biznesową dywizję robotyki - ASBIS Robotic Solutions (AROS) i rozpoczął działalność tej dywizji w nowych krajach, takich jak Węgry i Bułgaria, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (region MENA)
  • zainwestował w spółkę Theramir LTD – kolejną firmę biotechnologiczną, która rozwija technologie oparte na komórkach macierzystych i mRNA do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
  • Breezy, spółka zależna ASBIS, w związku z dynamicznym rozwojem rozpoczęła działalność na dwóch kolejnych rynkach: polskim i mołdawskim.

ASBIS jest w świetnej kondycji. Rok 2022 okazał się bardzo trudny, jednak dzięki naszemu doświadczeniu, umiejętności szybkiego reagowania na kryzysowe sytuacje oraz realizacji odważnych decyzji biznesowych, okazał się bardzo dobry, dostarczając ponadprzeciętne wyniki. Mogę śmiało powiedzieć, że przyszłość widzimy w jasnych barwach. Widać to już w I kwartale tego roku, w którym mierzyliśmy się z jeszcze wysoką bazą porównawczą z 2022 roku. Nie tylko zwiększyliśmy sprzedaż, ale co najważniejsze dla nas i naszych inwestorów, znacząco zwiększyliśmy naszą zyskowność. W tym kierunku będziemy podążać w całym 2023 roku” - powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

WYNIKI FINANSOWE

ASBIS wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie I kwartału 2023 r. oraz I kwartału 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie I kwartału lat 2023 i 2022

mln USD

I kw.

2023 r.

I kw.

2022 r.

Zmiana

Przychody

722,0

694,6

+4%

Zysk brutto

62,1

52,9

+17%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

28,7

24,3

+18%

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

17,4

16,0

+8%

 

mln PLN

I kw.

2023 r.

I kw.

2022 r.

Przychody

3 150,5

2 892,2

Zysk brutto

270,8

220,8

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

125,2

101,2

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

75,8

66,7

 

PROGNOZA NA 2023

5 kwietnia 2023 r. ASBIS opublikował prognozę finansową na 2023 r. Zgodnie z założeniami, Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2023 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,0 mld USD a 3,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu może wynieść pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD.

Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii Grupy, szczególnie na poziomie zysków.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2023 r. Z uwagi na zmianę naszej strategii sprzedaży zmienił się udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w całkowitych przychodach Spółki za I kwartał 2023 r. w stosunku do I kwartału 2022 r.

Udział regionu krajów byłego ZSRR wzrósł do 56,16% w porównaniu do 55,25% w I kwartale 2022 r. Udział Europy Środkowo-Wschodniej spadł do 22,16% z 23,88% w I kwartale 2022 r. Udział regionu Bliskiego Wschodu i Region Afryki zmniejszył się do 12,72% z 13,06% w I kwartale 2022 r. Udział Europy Zachodniej wzrósł do 8,41% z 6,27% w I kwartale 2022 r. Głównymi przyczynami niższej sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są wysoka inflacja i niższy popyt ze strony klientów.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2022 r.

 

I kw. 2023

I kw. 2022

w tys.
USD

% przychodów ogółem

w tys.
USD

% przychodów ogółem

Kraje byłego ZSRR

405.473

56,16%

383.771

55,25%

Europa Środkowo-Wschodnia

159.975

22,16%

165.901

23,88%

Bliski Wschód i Afryka

91.849

12,72%

90.722

13,06%

Europa Zachodnia

60.747

8,41%

43.538

6,27%

Pozostałe

3.948

0,55%

10.679

1,54%

Ogółem

721.992

100%

694.611

100%

 

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza poszczególnych krajów wskazuje na silną poprawę w Kazachstanie –największym rynku Grupy, gdzie sprzedaż wzrosła o 40,1% w I kw. 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Działalność w Ukrainie – drugim co do wielkości rynku działalności ASBIS i jednym z bezpośrednio dotkniętych wojną krajów, znacząco wzrosła o 31,8% w porównaniu do I kwartału 2022 r.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I kw. 2023 r. były:

 • Niemcy – wzrost o 229,9%
 • Gruzja – wzrost o 118,9%
 • Azerbejdżan – wzrost o 102,4%
 • Armenia – wzrost o 61,8%
 • Kazachstan – wzrost o 40,1%
 • Ukraina – wzrost o 31,8%.

Polska odnotowała solidny wzrost w I kw. 2023 r. (+12,8%) w porównaniu do I kw. 2022 r. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktowymi w Polsce były procesory, karty graficzne i akcesoria.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2022 r.

(w tys. USD)

 

I kw. 2023

I kw. 2022

Kraj

Sprzedaż

Kraj

Sprzedaż

1.

Kazachstan

175.359

Kazachstan

125.201

2.

Ukraina

102.084

Rosja

93.131

3.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

67.476

Ukraina

77.431

4.

Słowacja

52.520

Zjednoczone Emiraty Arabskie

62.817

5.

Azerbejdżan

35.539

Słowacja

54.689

6.

Niemcy

35.039

Białoruś

33.339

7.

Gruzja

30.568

Czechy

25.486

8.

Polska

25.897

Polska

22.954

9.

Czechy

19.969

Azerbejdżan

17.560

10.

Armenia

18.569

Gruzja

13.961

 

OGÓŁEM

721.992

OGÓŁEM

694.611

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus