Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Omówienie wyników AC Autogaz w I kw. 2023 r.

Udostępnij

Pomimo niesprzyjającego otoczenia firma AC pokazała całkiem dobre wyniki za 1 kw. 2023 r. Nie spotkały się one z aprobatą rynku, głównie z powodu pojawiających się na horyzoncie potencjalnych problemów. Z końcem marca, wygasł ważny kontrakt, który w dużym stopniu wspierał wyniki w kilku poprzednich okresach. Oprócz tego, przedsiębiorstwu ciążą rosnące koszty, przez które odnotowuje w dłuższym okresie czasu spadające marże, kompensowane do tej pory wzrostem przychodów.

 

AC Autogaz to producent zestawów i podzespołów samochodowych instalacji gazowych. Spółka projektuje i produkuje komponenty oraz kompletne systemy konwersji aut benzynowych i diesla na gaz LPG, CNG i LNG. Spółka sprzedaje głównie swoje systemy pod marką STAG. Białostockie przedsiębiorstwo zajmuje się również produkcją elektroniki i wiązek elektrycznych na rynek motoryzacyjny, a także w niewielkim stopniu dystrybucją części i akcesoriów samochodowych. Oprócz tego, w 2020 r. firma rozpoczęła działalność na rynku fotowoltaiki w Polsce w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Firma posiada jedną spółkę zależną AC.STAG zlokalizowaną w Peru, jednak z powodu nieistotności jej parametrów finansowych nie konsoliduje jej w swoich sprawozdaniach.

AC Autogaz przychody ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

ACG (ACAUTOGAZ) stosunkowo szybko podniosło się po pandemicznym i wojennym kryzysie. Sprzedaż spółki w 2022 r. osiągnęła rekordowe w historii 270 mln zł. Krajowe tendencje wynikające z kurczenia się liczby samochodów osobowych na polskich drogach istotnie wpływa na strukturę sprzedaży w kilku ujęciach. Po pierwsze zmienia się udział poszczególnych asortymentów. Główną rolę wciąż odgrywają oczywiście systemy samochodowych instalacji gazowych, ale coraz więcej zaczynają znaczyć również inne segmenty.

Największym z nich jest segment zestawów do haków holowniczych (moduł elektroniki + wiązki elektryczne). Spółka realizuje kontrakt z wieloletnim partnerem, firmą Rameder, a okres trwania obecnej umowy obejmuje 6 lat (od 2022 r. do 2027 r.). Roczny obrót ma wynosić 10,5 mln EUR, można więc zakładać, że sprzedaż w tym segmencie pochodzi praktycznie w całości ze współpracy z tym partnerem. 

Dobrze rozwija się działalność kontraktowa, polegająca na dostarczaniu elementów na pierwsze wyposażenie (OEM) głównie dla branży automotive i w znacznie mniejszym stopniu – AGD. Ta część działalności klasyfikowana jest jako pozostałe produkty, a elementy pochodzące z Białegostoku znajdziemy między innymi w niektórych modelach Mercedesa (wiązki), czy Toyoty (elementów zestawów alarmowych). 

Oprócz tego, AC zintensyfikowało też m. in. handel częściami (w ramach segmentu towary i materiały).

Po drugie firma coraz mocniej stawia na eksport. W 2022 r. sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 71,2%, podczas gdy jeszcze w 2015 r. ten odsetek wynosił 58,3%. Spółka poszukuje regionów, w których różnica między ceną autogazu (LPG, CNG w zależności od rynku) i paliw konwencjonalnych utrzymuje się na relatywnie wysokich poziomach, co rodzi popyt na instalacje gazowe w pojazdach.

 

AC Autogaz: geograficzna struktura sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny wzrost dywersyfikacji geograficznej przychodów spółki. Można zaobserwować tutaj wyraźne tendencje spadku udziału sprzedaży na rynku krajowym i europejskim. Może to być związane z ogólnym bogaceniem się społeczeństwa w naszym kraju, co powoduje odchodzenie od używania tego rodzaju paliwa oraz konfliktem za naszą wschodnią granicą. Rosja i Ukraina to ważne rynki z perspektywy popytu na samochodowe instalacje gazowe. Pomimo wojny, AC kontynuuje sprzedaż w obu krajach, ale z oczywistych względów jest ona utrudniona. Nie znamy dokładnego udziału tych dwóch rynków w sprzedaży spółki, jednak po komentarzach zarządu można przypuszczać, że odpowiadają one za istotną część przychodów w regionie Europy. Z drugiej strony coraz większą rolę w działalności przedsiębiorstwa odgrywają kraje Azji i Oceanii oraz te zaliczane do kategorii pozostałe (Afryka i obie Ameryki).  

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX