Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 20. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • CLD (CLOUD) w ramach przyjętej strategii zakłada rozpoczęcie podziału zysku z akcjonariuszami. Pierwsza dywidenda ma być równa 1 zł na akcję. >>>
 • Również 1 zł na akcję szykuje dla swoich akcjonariuszy INK (INSTALKRK). W tym przypadku będzie to jednak ósma kolejna wypłata. >>>
 • Po dwóch latach wyższej dywidendy, CAR (INTERCARS) chce wrócić do wypłaty akcjonariuszom 0,71 zł na akcję, czyli praktyki z lat 2014-2019. >>>
 • Nie na wniosek zarządu, a akcjonariuszy, GKI (IMMOBILE) włączyła do porządku obrad zaplanowanego na 2 czerwca ZWZ, propozycję wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Kolejny rok wzrostu wartości dywidendy szykuje KRU (KRUK). ZWZ spółki zdecyduje o wypłacie rekordowych 15 zł na akcję. >>>
 • Natomiast akcjonariusze NVA (PANOVA) zdecydują o wypłacie dywidendy równej 0,65 zł na akcję, czyli o 5 gr wyższej niż w ubiegłym roku. >>>
 • UNI (UNIBEP) zamierza utrzymać wieloletnią dywidendową serię i przekazać akcjonariuszom także część zysku netto za 2022 r. A dokładnie 0,22 zł na akcję. >>>
 • Inny weteran, GPW za 2022 r. zaproponował 2,7 zł na akcję. Nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale pod względem DY trudno nazwać tę propozycję niską. >>>
 • Również FRO (FERRO) najprawdopodobniej utrzyma status wieloletniej spółki dywidendowej, a za 2022 r. chce wypłacić 1,5 zł na akcję. >>>
 • Swoją serię zaczyna tworzyć BCS (BIGCHEESE), który zgodnie z rekomendacją chce w 2023 r. wypłacić dywidendę po raz drugi z rzędu. Sama dywidenda ma być też wyższa. >>>
 • Dywidendową praktykę rozpoczyna VRC (VERCOM). Zarząd spółki będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na ten cel 25 mln zł z ubiegłorocznego zysku. >>>
 • Nie inaczej będzie w przypadku większościowego akcjonariusza Vercomu, czyli R22. Poza zyskiem netto za 2022 r. do akcjonariuszy spółki ma trafić także 6,5 mln zł z kapitału zapasowego. >>>
 • Wrócić do wypłaty dywidendy zamierza ELT (ELEKTROTI). Po udanym roku spółka planuje wypłatę solidnej dywidendy, a na ten moment DY może przekroczyć 12%. >>>
 • Na dwucyfrową stopę dywidendy mają szansę także posiadacze akcji BOW (BOWIM). Spółka planuje wypłatę jeszcze 0,6 zł na akcję ponad zaliczkę z końca ubiegłego roku. >>>
 • Powrót szykuje jeszcze notowany na NewConnect TXN (TAXNET). Po ośmioletniej przerwie do akcjonariuszy spółki ma trafić 0,2 zł na akcję. >>> 
 • Na powtórkę z ubiegłego roku mogą liczyć akcjonariusze INP (INPRO). Zarząd spółki chce, aby spółka ponownie wypłaciła dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję. >>> 
 • LUG ostatni raz podzielił się zyskiem z akcjonariuszami w 2019 r. i raczej nie wróci do wypłaty dywidendy także w 2023 r. Spółka zamknęła ubiegły rok ze stratą, a zarząd spółki poinformował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z kapitałów rezerwowych. >>>
 • Dywidendy prawdopodobnie nie otrzymają także akcjonariusze GTC. Zgodnie z rekomendacją, całość zysku netto za 2022 r. ma trafić na kapitał rezerwowy.
 • Strata netto osiągnięta w 2022 r. nie przeszkodzi w wypłacie dywidendy przez CLN (CLNPHARMA). Zarząd spółki zaproponował, aby do akcjonariuszy trafiło 0,09 zł na akcję ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. >>>
 • Innymi, którzy nie uświadczą powrotu do dywidendy będą akcjonariusze RLP (RELPOL); m.in. w związku z "wysokim zapotrzebowaniem spółki na środki finansowe niezbędne do realizacji prowadzonych aktualnie dwóch dużych projektów inwestycyjnych". >>>
 • Bez dywidendy prawdopodobnie będą musieli obejść się także akcjonariusze BRG (BERLING), MLB (MAKOLAB), ENT (ENTER). Zarządy tych spółek rekomendują zatrzymanie ubiegłorocznych zysków w spółce.
 • Zarząd ECH (ECHO) nie planuje wypłaty dywidendy ponad 0,22 zł zaliczki z początku roku. W rekomendacji nie podano uzasadnienia takiej decyzji. >>>
 • Po trzyletniej przerwie do podziału zysku z akcjonariuszami zamierza wrócić MEX (MEXPOLSKA). Propozycja zarządu to 0,14 zł na akcję, czyli najniższa dywidenda w historii spółki. >>>

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • IFI (IFIRMA) samotnie kontynuuje praktykę wypłaty kwartalnych dywidend. Za pierwsze trzy miesiące 2023 r. do akcjonariuszy spółki trafi 0,3 zł na akcję. >>>
 • Capital MBO, większościowy akcjonariusz MGT (MANGATA), chce wyższej dywidendy niż zaproponował to zarząd spółki. Propozycja to 9 zł na akcję wobec rekomendowanych 7,5 zł. >>>
 • Rekomendacja dotycząca dywidendy BFT (BENEFIT) ma pojawić się "wkrótce". Prezes spółki, Bartosz Józefiak szacuje, że może być to ok. 100 mln zł. 
 • ACP (ASSECOPOL) planuje przeprowadzić skup do 16,6 mln akcji własnych. Maksymalna cena ma być równa 130 zł za akcję, a spółka przeznaczy na ten cel do 1,185 mld zł. 
 • LWB (BOGDANKA) wprawdzie nie planuje wypłaty dywidendy za 2022 r. ale w długim terminie planuje pozostać spółką dywidendową. "Zamiarem zarządu LW Bogdanka jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto"
 • Decyzje w sprawie wypłaty dywidendy podjęły w ciągu ostatnich dni WZA ODL (ODLEWNIE), SHO (SHOPER), ULM (ULMA), BDX (BUDIMEX)OPN (OPONEO.PL). W przypadku ostatniej z wymienionych spółek, uchwalono wyższą wypłatę niż proponował zarząd. 
 • Poznajemy coraz więcej terminów WZA, a wraz z nimi projekty uchwał, które będą podczas nich poddawane pod głosowanie. Zawarte w nich daty związane z dywidendami znajdują się na decydowanej, na bieżąco aktualizowanej stronie dotyczącej dywidend. >>>

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

22 maja

BRS (BORYSZEW)

 

NWA (NWAI)

Wtorek,

23 maja

KPD (KPPD)

ULM (ULMA), BDX (BUDIMEX)

 

Środa,

24 maja

KMP (KOMPAP)

CCS, OPN (OPONEO.PL)

ETL (EUROTEL)

Czwartek,

25 maja

7FT (7FIT)

BRS (BORYSZEW)

PTN (POLTRONIC)

Piątek, 

26 maja

KPD (KPPD), OTS (OTLOG)    
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus