Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zapisy w wezwaniu na sprzedaż akcji Alumetalu ruszają 26 maja 2023 r.

Udostępnij

Od 26 maja 2023 r. inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji AML (ALUMETAL) w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii globalną grupę w branży aluminiowej i energetyce. Zapisy będą przyjmowane do 30 czerwca br.

Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami, Hydro ogłosiło ponowne wezwanie na 100 proc. akcji Alumetalu, polskiego producenta aluminiowych stopów odlewniczych.

Hydro oferuje 78,69 zł za każdą akcję Alumetalu, płatną w gotówce (“cena wezwania”), co oznacza premię w wysokości 15 proc. wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r.

Ponadto, dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z rekordowego zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia Alumetalu przez Hydro. Biorąc to pod uwagę, łączna korzyść ekonomiczna dla dotychczasowych akcjonariuszy Alumetalu wynikająca z ceny nowego wezwania i łącznej dywidendy za 2022 rok jest o ponad 35 proc. wyższa niż cena zaproponowana w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r.

– Hydro składa przejrzystą ofertę wszystkim akcjonariuszom Alumetalu na 100 proc. akcji, zgodnie z polskimi przepisami. Wszyscy akcjonariusze, w tym inwestorzy detaliczni i instytucjonalni, otrzymają takie same warunki. Warto również zauważyć, że na początku maja Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, więc nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji – mówi wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 26 maja do 30 czerwca 2023 r.

Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu wszystkich określonych w nim warunków, w szczególności jeśli dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy na sprzedaż co najmniej 50 proc. wszystkich akcji, tj. 7.817.143 akcji.

Hydro zawarło już porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie około 39% akcji spółki, którzy bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

Harmonogram wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

26 maja 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

30 czerwca 2023 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji

5 lipca 2023 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

7 lipca 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus