Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki Grupy Wielton za pierwszy kwartał 2023 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 1Q2023 1Q2022 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 848 775 814 211 4%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 438 18 423 44%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 602 12 742 62%
Zysk (strata) netto 12 794 9 737 31%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 662 8 973 52%
Zysk (strata) na akcję 0,23 0,15 53%
       
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 461 -99 713  
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 120 -30 424  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -21 670 46 368  
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 329 -83 769  
  Stan na Stan na  
  31.03.2023 31.12.2022  
Aktywa 2 157 806 2 104 817 3%
Zobowiązania długoterminowe 325 068 345 872 -6%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 250 387 1 194 010 5%
Kapitał własny 582 351 564 935 3%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 572 601 554 278 3%

 

>>>   Sprawdź co prognozują analitycy dla WIELTON na kolejne lata  <<<

 

Szanowni Akcjonariusze,

W 2023 rok weszliśmy z poczuciem satysfakcji i świadomością wysokich oczekiwań wobec Grupy WLT (WIELTON) po rekordowym w 2022 roku. Nasze przychody po raz pierwszy w historii przekroczyły 3 mld złotych, co oznacza, że umocniliśmy naszą pozycję wiodącego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie.

Za nami pierwszy kwartał 2023 roku, w którym pomimo licznych wyzwań rynkowych oraz spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, utrzymaliśmy pozytywny trend na poziomie przychodów i zysków. Mamy jednak świadomość z jak wieloma wyzwaniami zmaga się obecnie branża TSL. Na większości rynków europejskich obserwujemy mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe, połączone z wysoką inflacją i kosztami prowadzenia działalności. Sytuacja ta przełożyła się na odkładanie decyzji zakupowych przez klientów oraz spadek wolumenowej sprzedaży Grupy. Niższa niż w tym samym okresie 2022 roku była również liczba zamówień. Pozostaje ona jednak w dalszym ciągu na bezpiecznym dla naszego biznesu poziomie. Naszym celem jest aktywne wspieranie firm transportowych i dostosowanie oferty do ich potrzeb. Monitorujemy sytuację rynkową i dostosowujemy do niej także naszą działalność, w tym poziom wydatków inwestycyjnych.

W pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Wielton zwiększyły się o 4 proc. rdr. osiągając poziom 848,8 mln zł. Wolumeny sprzedaży zmalały o 13 proc. do poziomu 5259 sztuk. W tym samym okresie bieżącego roku wynik EBITDA Grupy Wielton wyniósł 45,8 mln zł wobec 36,5 mln zł w 2022 roku (wzrost o 26 proc.). Marża EBITDA wyniosła 5,4 proc. wobec 4,5 proc. rok wcześniej. Wskaźnik długu netto/EBITDA został utrzymany na bezpiecznym poziomie wynoszącym 2,29. Zysk netto Grupy Wielton wyniósł 12,8 mln zł, zwiększając wartość rdr. o 32 proc.

Większość kluczowych spółek Grupy utrzymała pozycję wiodących graczy rynkowych. Poziom rejestracji francuskiej spółki Fruehauf, wyniósł 1133 szt., o prawie 9 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Z udziałami wynoszącymi 19,7 proc. (19,3 proc. w pierwszym kwartale ub.r.) spółka zachowała pierwsze miejsce na rynku francuskim, który zmalał o ok. 10 proc. rdr. Sprzedaż produktów marki Fruehauf zmniejszyła się o 22,1 proc. do 1 109 szt. Wyniki spółki pozostawały pod presją niskiej efektywności obszaru operacyjnego. Obecnie prowadzimy szereg działań poprawiających efektywność i produktywność zakładów Fruehauf.

Spółka Wielton zamknęła pierwszy kwartał 2023 roku jako trzeci gracz rynku polskiego z udziałami na poziomie 13,7 proc. (16,2 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.). Rynek w Polsce zwiększył się rdr. o 2,2 proc. Rejestracje produktów spółki wyniosły 957 szt., czyli o prawie 14 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku, a ich sprzedaż spadła o 11,4 proc. do 1218 szt. W Polsce obserwowane jest odsuwanie decyzji zakupowych ze względu na niepewność panującą w branży transportowej. Zdecydowanie spada popyt na naczepy kurtynowe, a rośnie na chłodnie, których spółka jeszcze nie posiada w swojej ofercie. Cieszy nas fakt odbicia w segmencie wywrotek, w którym Wielton jest liderem sprzedaży.

Z trzecią pozycją na rynku brytyjskim i udziałami na poziomie 10,3 proc. (13,1 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.) spółka Lawrence David zakończyła pierwszy kwartał br. W trzech pierwszych miesiącach 2023 r. spółka sprzedała niemal taką samą liczbę produktów jak przed rokiem (1009 szt. w 2023 r. względem 1010 szt. w 2022 r.), ale nie odzwierciedlają tego dostępne dane rynkowe. Powodem tej sytuacji jest opóźnienie w systemie rejestracji pojazdów w Wielkiej Brytanii. Publikacja danych na koniec półrocza powinna uwzględniać kompletne dane rejestracyjne na tym rynku.

Niemieckie spółki Langendorf i Wielton GmbH awansowały z 10. na 7. miejsce na rynku niemieckim, który zmalał o 3,1 proc. Sprzedaż produktów obu spółek zmniejszyła się o 19 proc. do 376 szt. w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Wypracowane wyniki w Niemczech są następstwem trudnej sytuacji firm transportowych związanej z wysokim poziomem inflacji i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Na rynku tym spada popyt na naczepy podkontenerowe i wywrotki, co jest efektem przesuwana dotacji rządowych i zastoju w branży budowlanej.

Piąte miejsce na rynku utrzymały spółki z regionu CEE. Zwiększenie poziomu rejestracji pojazdów marki Wielton o ponad 8 proc. rdr. wynika ze wzmocnienia sprzedaży w Słowacji i Bułgarii oraz finalizacji wielu zamówień na koniec 2022 r. Pomimo hamującego rynku włoskiego, spółka Viberti awansowała na 5. pozycję, a jej udziały wzrosły do 6,4 proc. Sprzedaż wolumenowa produktów spółki zwiększyła się o 10,3 proc. do 257 szt. Udziały rynkowe hiszpańskiej spółki Guillén wyniosły 2 proc., co dało jej 10 miejsce na rynku. Poziom rejestracji pojazdów Guillén jest zaniżony i nie uwzględnia eksportu, stanowiącego spory udział w sprzedaży spółki. Na rynku tym zaobserwowano także spadek popytu, szczególnie na naczepy kurtynowe, wynikający ze wzrostu stóp procentowych oraz przesuwania decyzji zakupowych w związku z oczekiwaną publikacją zmian w przepisach dotyczących dopuszczenia do ruchu publicznego pojazdów o większych gabarytach.

Tak trudne otoczenie rynkowe wymaga od nas, ostrożnych i przemyślanych decyzji, które pozwolą nam nie tylko przetrwać ten czas w dobrej kondycji finansowej, ale także wykorzystać go do dalszego rozwoju i zwiększania skali biznesu. Wzmożona dyscyplina kosztowa oraz podwojone wysiłki w celu utrzymania bezpiecznego wskaźnika długu netto/EBITDA przyniosły już - i w dalszym ciągu będą przynosić - pozytywne efekty. Ponadto, realizujemy projekty oszczędnościowe w naszych spółkach, w których efekty działań są już zauważalne. Jednocześnie skupiamy się na inwestycjach mających na celu unowocześnienie naszych zakładów produkcyjnych, w tym zwiększenie mocy i poprawę efektywności operacyjnej. Poziom wydatków inwestycyjnych zamierzamy na bieżąco dostosowywać do sytuacji rynkowej.

Naszym celem jest automatyzacja i robotyzacja procesów, integracja wertykalna i cyfryzacja, a także wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Podejmujemy także wiele inicjatyw koncentrujących się na redukcji negatywnego wpływu procesu produkcyjnego i naszych pojazdów na środowisko naturalne.

Wierzę, że nasza stabilna kondycja finansowa wraz z nowoczesnymi technologiami oraz synergiami produktowymi stanowią stabilną podstawę do dalszego systematycznego wzrostu Grupy Wielton, która ma szanse wyznaczać nowe kierunki i trendy dla całej branży.

Zapraszam do lektury raportu.

Z poważaniem

Paweł Szataniak Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus