Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki BoomBit pod presją kosztów rozwoju projektów blockchain

Udostępnij

BBT (BOOMBIT), międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje wyniki i osiągnięcia w Q1 2023:

  • 65,4 mln PLN przychodów (-1% r/r) i 47,3 mln pobrań w Q1 2023
  • 0,5 mln PLN przychodów z projektów blockchain do końca kwietnia 2023
  • 0,5 mln PLN skorygowanego zysku netto
  • 46,8 mln PLN środków pieniężnych na koniec marca 2022

– Z perspektywy prawie pięciu zakończonych już tegorocznych miesięcy najbardziej istotnymi wydarzeniami dla Grupy były kolejne kamienie milowe związane z rozwojem projektów blockchain oraz pierwsze zaraportowane przychody tego segmentu, które wyniosły około 0,4 mln PLN, a także rekomendacja wypłaty ponad 14 mln PLN dywidendy za 2022 rok. W pierwszym kwartale 2023 r. wzrósł także udział naszych gier Mid-Core i Casual w ogólnych przychodach z gier. Przychody wyniosły ponad 65 mln PLN, a skorygowany wynik netto 0,5 mln PLN. Wpływ na wyniki miały m.in. ujemne różnice kursowe oraz koszt rozwoju projektów blockchain, który wyniósł łącznie ponad 4 mln PLN, z czego w rachunku wyników ok. 2,3 mln PLN. – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A. - Perspektywy rozwoju naszego biznesu w kolejnych miesiącach są zgodne z naszymi założeniami. Hunters On-Chain niebawem będzie miał pełną premierę, a wydane w tym roku tytuły zaczynają być widoczne w zestawieniach najlepiej zarabiających gier. Z kolei nasze sprawdzone, dobrze znane tytuły mają przed sobą jeszcze wiele lat życia. W ostatnim czasie podpisaliśmy też kilka umów wydawniczych z zewnętrznymi partnerami. Dzięki temu, że mamy silną pozycję finansową oraz udokumentowane sukcesy na tym polu, staliśmy się pożądanym partnerem dla wielu firm, które mają w swoim portfolio dużo zaawansowanych i ciekawych projektów, które nie weszły jeszcze w fazę monetyzacji. Widzimy w takich partnerstwach wiele korzyści i szans na dalszy zdywersyfikowany rozwój – dodaje.

W Q1 2023 roku łączne przychody Grupy wyniosły 65,4 mln PLN i były o 1% niższe niż w roku poprzednim, kiedy wyniosły 66,2 mln PLN. Oprócz ponad 65 mln PLN przychodów z gier, Grupa BoomBIt po raz pierwszy zaraportowała przychody segmentu blockchain. Przychody z tej części działalności wyniosły w analizowanym okresie prawie 0,4 mln PLN, a łącznie do końca kwietnia 2023 r. ponad 0,5 mln PLN. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 roku 4,2 mln PLN (w porównaniu do 1,3 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego), z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 2,3 mln PLN.

Gry Mid-Core i Casual wypracowały 40,6 mln PLN, o 23% więcej niż rok wcześniej, a ich udział w łącznych przychodach z gier wzrósł do ponad 62%. Najlepiej zarabiającymi tytułami były Hunt Royale (25,7 mln PLN) oraz Darts Club (8,0 mln PLN). Za pozostałe 38% przychodów z gier odpowiadają gry Hyper-Casual, które wygenerowały 24,4 mln PLN, a najbardziej popularną grą tego typu w portfolio Grupy BoomBit jest Falling Art Simulator (4,0 mln PLN). Wśród najlepszych gier w portfolio wg przychodów znalazły się także dwie inne gry Hyper-Casual wydane w tym roku: Ship Ramp Jumping (1,8 mln PLN) i Fight Master (1,1 mln PLN). W 2023 r. spółki Grupy BoomBit wydały łącznie 9 gier na platformach iOS, w tym 7 gier typu Hyper-Casual i 2 Mid-Core.

Skorygowany wynik netto za Q1 2023 wyniósł prawie 0,5 mln PLN (spadek o 80% r/r), a skorygowana EBITDA wyniosła 3,7 mln PLN, czyli ok. 38% mniej niż w roku poprzednim, kiedy wyniosła 6,0 mln PLN, oraz o 6% więcej od 3,5 mln PLN w Q4 2022. Saldo środków pieniężnych na koniec Q1 2023 wyniosło 46,8 mln PLN, czyli niecałe 2,0 mln PLN więcej niż na koniec 2022 roku, kiedy wynosiło ok. 45 mln PLN.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus