Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: VRG – konferencja z Zarządem po wynikach za 1Q 2023

Udostępnij

VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji biżuterii i zegarków oraz odzieży, z istotnym udziałem odzieży formalnej. Podstawą strategii VRG S.A. jest realizacja wizji „domu marek” i dystrybutora na rynku detalicznym. Grupa jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: jubilerskiej W.KRUK oraz odzieżowych Vistula, Bytom, Wólczanka i Deni Cler Milano.

Pierwsze trzy miesiące roku są standardowo najsłabszym kwartałem w VRG. Jest to okres już po zakończeniu świąt, z małą liczbą imprez okolicznościowych, a w segmencie odzieżowym ma miejsce wyprzedaż kolekcji jesień-zima. Przychody Grupy wzrosły o 9,5% r/r, przy nieco wyższej marży brutto ze sprzedaży (+0,9 p.p.), jednak przy nadal szybciej rosnących kosztach SG&A (+13,1%). W efekcie wynik na poziomie operacyjnym był zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, choć zysk netto był wyraźnie lepszy dzięki zyskowi na różnicach kursowych. W dalszym ciągu spada udział w sprzedaży kanału Internetowego (udział 12,9% w 1Q 2023 r. vs. 18% w 1Q 2022 r.) na rzecz lepszej sprzedaży w kanale stacjonarnym.

  • W segmencie odzieżowym w 1Q 2023 r. Grupa zanotowała 8,4% wzrost przychodów r/r jednak przy wyraźnie mniejszej liczbie sklepów na koniec kwartału (-7,5% r/r) oraz przy niższej powierzchni sprzedaży (-3,9% r/r). Sprzedaż na m2 wzrosła o dobre 12,5% r/r. Duża liczba zamknięć miała miejsce szczególnie w 1Q 2023 r., w którym zamknięto 14 lokali, z czego 12 to były lokale franczyzowe. Wynikało to zarówno z optymalizacji sieci, jak i zamykania z inicjatywy samych franczyzobiorców. Do końca roku Grupa planuje zwiększyć liczbę salonów stacjonarnych o 8, a otwierać ma się głównie Vistula i Wólczanka w nowych konceptach, tj. z istotnie wyższą średnią powierzchnią i z rozszerzonym asortymentem. Widać kontynuację trendu powrotu klientów do zakupów w sieci stacjonarnej – sprzedaż online w segmencie detalicznym spadła w 1Q 2023 r. aż o 22,8% r/r., przy 19,9% wzroście sprzedaży w sieci stacjonarnej. Najlepszą dynamikę sprzedaży odnotowała marka najmniejsza i najdroższa w portfolio grupy tj. Deni Cler, co świadczy o dobrej kondycji segmentu premium. Z kolei najsłabszą dynamikę odnotowała Wólczanka (-9,6% r/r), która jest marką najbardziej Internetową (w 1Q 52% sprzedaży online). Udział sprzedaży odzieży formalnej powoli spada na korzyść odzieży „casual”. Marże brutto i EBIT segmentu były zbliżone do odnotowanych w 1Q 2022 r.
  • W segmencie jubilerskim w 1Q 2023 r. Grupa zanotowała 10,6% wzrost przychodów r/r, przy liczbie sklepów na koniec 1Q 2023 r. wyższej o 6,1% r/r oraz powierzchni sprzedaży wyższej o 8,2% r/r. Wzrost sprzedaży w przeliczeniu na m2 wyniósł tylko 1,7% co Zarząd tłumaczy wzrostem liczby sklepów i nowej powierzchni, która do osiągania lepszych przychodów potrzebuje czasu. Wzrost sprzedaży na m2 jest niski, choć wysoka jest ubiegłoroczna baza porównawcza, a fakt wzrostu powierzchni segmentu, który ma znacznie lepszą rentowność od segmentu odzieżowego, interpretujemy pozytywnie. Marża EBIT spadła o 1,1 p.p. r/r, co było spowodowane wyższymi kosztami SG&A, co częściowo zostało skompensowane wyższą marża brutto ze sprzedaży (+1,4 p.p.).
  • Spółka opublikowała już sprzedaż i marże zrealizowane w kwietniu 2023 r. W segmencie jubilerskim sprzedaż wzrosła o 7%. W segmencie odzieżowym z kolei sprzedaż spadła o 6,4% r/r. Warto jednak podkreślić, że baza porównawcza tj. 2Q 2022 r. była wyjątkowo wysoka w segmencie odzieżowym co wynikało w tym okresie z realizacji popytu odłożonego w okresie pandemii (duża liczba imprez okolicznościowych odkładana z lat 2020-2021, powroty pracowników do biur). Zarząd przyznał, że o segment jubilerski w 2Q 2023 r. można być spokojnym, jednak w segmencie odzieżowym powtórzenie wyniku będzie wyzwaniem. W ujęciu całego roku, oczekuje jednak wzrostu przychodów w segmencie odzieżowym.
  • Saldo działalności finansowej w 1Q 2023 r. wyniosło tylko -0,4 mln zł w porównaniu do -8,7 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Istotna różnica wynika przede wszystkim z zysków na różnicach kursowych w wysokości 1,8 mln zł osiągniętych w 1Q 2023 r., w porównaniu do straty w wysokości 6,4 mln zł odnotowanej przed rokiem.
  • Na skutek wzrostu zapasów i spadku zobowiązań, w 1Q 2023 r. istotnemu wzrostowi uległ kapitał obrotowy którego wartość na koniec kwartału wyniosła 419,6 mln zł (+15% r/r). Na koniec 1Q 2023 r. istotnie przyrosły zapasy segmentu jubilerskiego (+27,8% r/r) ze względu na wzrost sieci oraz wyższy koszt zakupu, przy równoczesnej redukcji zapasów w segmencie odzieżowym (-13,1% r/r) ze względu na optymalizację. Spadek z kolei zobowiązań (-11,6 r/r), Zarząd tłumaczył to szybszym zatowarowaniem w segmencie jubilerskim (terminy płatności szybciej upłynęły).

Drugi kwartał jest standardowo dobrym okresem dla VRG, jednak nie oczekujemy, że wyniki operacyjne w 2Q 2023 r. będą tak dobre jak przed rokiem. Baza porównawcza tj. 2Q 2022 r. jest, szczególnie w segmencie odzieżowym, wyjątkowo wysoka ze względów specyficznych dla minionego roku (duża liczba imprez okolicznościowych odkładana z lat 2020-2021, powroty pracowników do biur). Niemniej Zarząd podtrzymał plany na cały bieżący rok – tj. w stosunku do minionego roku planuje wzrost sprzedaży w obu segmentach, wzrost marży brutto ze sprzedaży i osiągnięcie lepszego wyniku operacyjnego i netto. Jak powiedział na konferencji Prezes, plan jest ambitny, a obecne spowolnienie gospodarcze dotyka w szczególności segmentu średniego, w którym spółka jest obecna. Na korzyść spółki w roku bieżącym działa umocnienie złotówki, w porównaniu do osłabienia w roku ubiegłym (spółka niemal całość sprzedaży generuje w złotówce, a większość zakupów towarów i czynszów ponosi w walutach obcych). W segmencie jubilerskim planowana jest kontynuacja strategii i jak powiedział Zarząd oczekuje w tym segmencie dobrych rezultatów. W segmencie odzieżowym planowany jest dalszy wzrost udziału segmentu casual oraz oferty dla kobiet i otwieranie salonów Vistuli i Wólczanki w nowych konceptach. Oczekujemy, że na wymierne rezultaty tych działań trzeba będzie poczekać. CAPEX w roku bieżącym ma wynieść 42 mln zł tj. więcej niż w roku ubiegłym (30 mln zł) co wynika z konieczności odnowienia salonów po latach 2020-21 kiedy remonty były wstrzymywane. Spółka pracuje nad nową strategią i Zarząd ma nadzieje przedstawić ją przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które powinno odbyć się do końca czerwca. Oceniamy, że Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, zadłużenie jest na niskim poziomie. Rekomendacja w sprawie dywidendy za ubiegły rok ma zostać ogłoszona pod koniec maja. Oczekujemy, że dywidenda nie będzie niższa niż w roku ubiegłym (17 gr. na akcję).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus