Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Inpro spadł w pierwszym kwartale do 4,7 mln zł

Udostępnij

Grupa INP (INPRO) podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 51,8 mln zł, a zysk netto był na poziomie 4,7 mln zł. Grupa przekazała nabywcom 94 lokale, które zostały wybudowane w poprzednich okresach. Od stycznia do marca br. sprzedała jednocześnie 167 mieszkań, co oznacza dwukrotny wzrost w ujęciu r./r.

W I kwartale br. Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 51,8 mln zł, czyli o 11% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Łączny poziom kosztów zarządu i sprzedaży wzrósł o 11% z uwagi na inflację. W efekcie rentowność netto wyniosła 9%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto spadł w ujęciu r./r. o 45% do poziomu 4,7 mln zł.

Grupa nie oddała w pierwszych 3 miesiącach tego roku żadnego budynku do użytkowania, a wydania dotyczyły mieszkań wybudowanych w poprzednich okresach. W I kwartale 2023 r. wydano 94 lokale, tj. o 4% mniej niż w okresie porównywalnym, a przychód wygenerowany przez ten segment Grupy był o 11% niższy niż w roku ubiegłym. Wynikało to niższej ceny sprzedanych lokali, co było związane z polityką sprzedażową Grupy i stosowanymi promocjami.

- W pierwszym kwartale br. widoczne było wyraźne ożywienie po stronie popytowej, prowadzące do wzrostu sprzedaży mieszkań. Potencjalni nabywcy, bojąc się prawdopodobnie możliwych podwyżek i ograniczenia oferty mieszkaniowej w związku z wejściem od lipca br. programu rządowego dopłat do odsetek, przyspieszyli swoje decyzje zakupowe. Pomimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych wzrosła także akcja kredytowa na rynku hipotecznym - podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Grupa sprzedała łącznie 167 lokali (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto). Jest to wynik wyższy o 106% niż w okresie porównywalnym, kiedy podpisanych zostało 81 umów netto.

W 2022 roku Grupa INPRO wprowadziła do oferty 1285 nowych mieszkań i domów. Obecnie planuje wprowadzić do oferty następujące lokalizacje: Osiedle ATUT etap I i II na Rotmance (188 lokali), Osiedle w Gdańsku, przy ul. Bulońskiej (122 lokale), Osiedle Polana Kampinoska budynki E, F, G w Gdańsku (48 lokali), Osiedle Leszczynowy Park w Gdańsku budynek nr 5 (36 lokali), Osiedle Nowe Południe budynki 1 i 2 w Gdańsku (84 lokali), Osiedle REMEDIUM budynek 1 (68 lokali).

- Z uwagi na wielkość oferty wprowadzonej do sprzedaży w 2022 roku, przy uwzględnieniu sytuacji na rynku deweloperskim (niski poziom udzielanych kredytów hipotecznych z uwagi na wysokie stopy procentowe i rekomendacje KNF), decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców – dodał Krzysztof Maraszek.

Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę 2023 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca 2023 r. zrealizowane zostaną projekty, które dostarczą łącznie 631 lokali.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus