Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Mercator Medical chce wrócić do wypłaty dywidendy

Udostępnij

Grupa MRC (MERCATOR), producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, chce przeznaczyć blisko 24 mln zł zysku jednostkowego za rok 2022 na wypłatę dywidendy.

- Mercator Medical S.A., główna spółka grupy kapitałowej notowana na GPW, zanotowała w minionym roku zysk netto, dzięki czemu możemy powrócić do wypłaty dywidendy – wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

- Pomimo wciąż trudnej sytuacji na globalnym rynku rękawic jednorazowych i – jak wskazują zaktualizowane wstępne szacunki – 18 mln zł skonsolidowanej straty netto za pierwszy kwartał br., sytuacja finansowa Grupy Mercator Medical, w tym blisko 392 mln zł gotówki i aktywów finansowych na koniec marca, umożliwia przeznaczenie jednostkowego zysku netto zeszłego roku na wypłatę dla akcjonariuszy bez uszczerbku dla działalności operacyjnej czy sytuacji finansowej. Oczekujemy również sukcesywnego powrotu rynku do równowagi, choć trudno wskazywać obecnie perspektywę czasową w tym zakresie - dodaje Prezes Żyznowski.

Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy znajduje się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 czerwca br. Ustalenie prawa do dywidendy ma nastąpić 30 czerwca br., a wypłata dywidendy 14 lipca.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus