Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[wideo] Michał Rakowski, Amica: Sytuacja makro nie sprzyja obecnie podnoszeniu cen

Udostępnij

Grupa AMC (AMICA) zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku ponad 31 mln zł wyniku EBITDA i ponad 18 mln zł zysku operacyjnego, co było wartościami wyższymi od konsensusu rynkowego przygotowanego przez PAP odpowiednio o 24% i 124%.

– Poprawiamy rentowność w każdym segmencie. W towarach sprzyja nam spadek kosztów frachtu, z kolei w produkcji od zeszłego roku reorganizujemy procesy w fabryce i przeprojektowujemy produkty. W fabryce mamy uruchomione blisko 50 podprocesów, a finalnie powinny one przynieść około 20 mln zł oszczędności rocznie – wskazał Michał Rakowski, CFO Grupy Amica.

Na niższe przychody wpływ miały z jednej strony niższe wolumeny (o nawet 20-25% w zależności od rynków), ale z drugiej strony w roku 2022 następowały sukcesywne podwyżki cen AGD.

– Sytuacja makro nie sprzyja obecnie podnoszeniu cen, jak to miało miejsce w latach 2021-2022. Sprawdza się to, o czym mówiliśmy w drugiej połowie zeszłego roku, czyli strona popytowa jako wyzwanie roku 2023, a jednocześnie lepsze wiadomości w obszarze kosztowym – zauważył Michał Rakowski.

Grupa Amica ocenia, że drugi kwartał może mieć już dodatnie dynamiki, przynajmniej w Europie Zachodniej w ślad za lepszą sprzedażą w Niemczech, Francji i Wlk. Brytanii. Największe spadki Amica notuje w Polsce, gdzie traci też do rynku. Nie widzi na razie zmiany trendu, ale podejmuje działania, aby uatrakcyjnić ofertę produktową w oczach konsumentów.

– Na pewno sytuacja gospodarcza w Polsce, która dotyka klientów ostatecznych, ma wpływ na wyniki sprzedażowe. Klienci zaopatrują się u naszych dystrybutorów, którzy dbają o swoją kondycję finansową, o poziom rotacji zapasów. Na pewno polepszenie koniunktury na rynku spowoduje powrót do trendów zakupowych na sprzęt AGD, bo nie są to dobra pierwszej potrzeby. Przed nami jest sporo wyzwań na rynku polskim, w szczególności w zakresie pozycjonowania produktów Amica. Na pewno firma będzie chciała znaleźć sposób, aby pozycjonowanie było wyższe i w ten sposób realizować lepsze wyniki na naszym rynku – wskazał Michał Rakowski.

Na przeciwległym biegunie dynamik jest region Azji Centralnej, gdzie spółka kazachska podwoiła skalę działalności, a region ten odpowiada już za 4% ogólnych przychodów.

Pytania uczestników spotkania dotyczyły również kwestii stricte finansowych, jak zmniejszania kosztów finansowych przez zmniejszenie skali faktoringu należności, optymalizacji stanów magazynowych, struktury kosztów i spadku wielu ich rodzajów, wzrostu wynagrodzeń czy nakładów inwestycyjnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus