Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Tymczasowy wzrost ceny w wezwaniu na akcje Alumetal

Udostępnij

Hydro, wywodząca się z Norwegii globalna grupa w branży aluminiowej i energetyce, podwyższa tymczasowo cenę w trwającym wezwaniu na 100 proc. akcji AML (ALUMETAL) do 82,00 zł za akcję. Wyższa cena będzie obowiązywać wyłącznie do 15 czerwca br.

Podwyższona cena w wysokości 82,00 zł za akcję jest o ponad 4 proc. wyższa od pierwszej ceny zaproponowanej przez Hydro w momencie ogłoszenia trwającego wezwania (78,69 zł za akcję) oraz o blisko 20 proc. wyższa od ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r. (68,40 zł za akcję).

Podwyższona cena jest ofertą ograniczoną czasowo. Hydro oferuje 82,00 zł za każdą akcję Alumetalu wszystkim akcjonariuszom, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji do 15 czerwca 2023 r. do godz. 23:59. Dotyczy to także tych akcjonariuszy, którzy złożyli zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przed podwyższeniem ceny, tj. w okresie od 26 maja do 8 czerwca br. (z zastrzeżeniem, że około 32,7 proc. akcji należących do IPO30 UNIPESSOAL LDA zostanie nabyte przez Hydro po cenie 78,69 zł za akcję).

Począwszy od 16 czerwca 2023 r. cena oferowana w wezwaniu zostanie obniżona do wyjściowego poziomu, tj. 78,69 zł za akcję.

– Uważamy, że już nasza wyjściowa propozycja była atrakcyjna dla obecnych akcjonariuszy Alumetalu. Zdecydowaliśmy się ją tymczasowo podwyższyć, aby w ten sposób dodatkowo nagrodzić tych inwestorów, którzy szybko odpowiedzą na wezwanie. Liczymy na to, że dzięki temu niebawem zostanie spełniony kluczowy warunek wezwania, czyli że dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy na sprzedaż co najmniej 50 proc. wszystkich akcji Alumetalu – mówi wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Zapisami na sprzedaż akcji w wezwaniu zostało już objętych około 39 proc. akcji spółki, w tym akcje posiadane przez dwóch członków Rady Nadzorczej Alumetalu i wszystkich członków Zarządu Alumetalu.

Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

Warto również zwrócić uwagę, że dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia Alumetalu przez Hydro. Biorąc to pod uwagę, łączna korzyść ekonomiczna dla dotychczasowych akcjonariuszy Alumetalu wynikająca z podwyższonej ceny wezwania i łącznej dywidendy za 2022 rok jest o 40 proc. wyższa niż cena zaproponowana w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r.

Harmonogram wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

26 maja 2023 r.

Podwyższenie ceny wezwania

9 czerwca 2023 r.

Ostatni dzień przyjmowania zapisów po podwyższonej cenie

15 czerwca 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

30 czerwca 2023 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji

5 lipca 2023 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

7 lipca 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus