Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Trigon DM: Podsumowanie konferencji po wynikach kwartalnych Fabrity Holding

Udostępnij

FAB (FABRITY)

 • Fabrity pozyskało nowych klientów w I półroczu, oczekiwany wpływ na przychody w 3-4Q’23
 • Nowi klienci z sektorów motoryzacja, dystrybucja leków, przemysł tytoniowy, TMT
 • Jesienią okaże się czy ożywienie jeśli chodzi o nowych klientów będzie kontynuowane, za wcześnie żeby szacować dynamikę przychodów w 2024 roku
 • 6 dużych projektów o budżetach powyżej 1mln PLN było w 2Q w fazie inicjacji i przygotowania do wdrożenia, co wpłynęło na czasowe obniżenie rentowności całego segmentu (historycznie kwartalnie średnio tylko 1 taki projekt w spółce)
 • Negatywny wpływ wspomnianych dużych projektów na rentowność to 300-400 tys. PLN
 • Niekorzystny wpływ FX spółka szacuje na 400-500 tys. PLN
 • Celem w 2023 roku jest poprawa wyniku operacyjnego względem ‘22
 • Wzrost przychodów w ‘23 w Fabrity przynajmniej 20-25%, celem bliżej 30% po +27% w 1H
 • Do końca 2Q gorsze nastroje rynkowe, szczególnie poza Polską, podstawy do optymizmu w 2H’23
 • Część przychodów z kontraktów długookresowych przesuwa się na kolejne okresy
 • W perspektywie 2H wolno ale systematycznie rosnące zatrudnienie (po kilka osób miesięcznie)

#Marketing

 • Dobra perspektywa na drugie półrocze, 2H powinno być lepsze niż w ubiegłym roku
 • Wyniki roczne mogą być zbliżone lub nieznacznie słabsze vs. 2022r. (EBIT 2,6mln PLN)
 • W K2 Precise pozyskano kilku klientów z długoterminową perspektywą współpracy
 • Wdrożenie wieloletniego kontraktu z Grupą Volkswagen (największy kontrakt K2 Precise od 2020 r.)
 • Jest zainteresowanie ze strony potencjalnych kupujących nabyciem segmentu marketingu
 • W kontekście przeglądu opcji strategicznych, zarząd zwrócił uwagę na charakterystykę transakcji przejęć, które często zawierają element płatności odroczonej uzależnionej od przyszłych wyników

#PerfectBot

 • Spółka ma już pierwszych płacących klientów nowego produktu PerfectBot GPTW
 • 4Q’23 planowana komercjalizacja na rynkach anglosaskich
 • W 1Q’24 w planie integracja z Shopify, co znacząco zwiększy rynek docelowy
 • W połowie roku 2024 planowana kolejna runda finansowania na rozwój biznesu

Komentarz: Oczekiwany w tym roku wynik w marketingu ma być porównywalny lub nieco niższy względem 2022 (2,6mln PLN), co jest zbliżone do naszych szacunków z ostatniego raportu zakładających 2,3mln EBIT (wynik prezentowany w działalności zaniechanej). W Fabrity liczyliśmy w tym roku na 6,9mln PLN wyniku operacyjnego, co po słabszym drugim kwartale jest na dziś bardzo ambitną prognozą i sądzimy, że wynik będzie o kilkaset tys. mniejszy, ale powinno udać się przebić próg 6mln PLN. Spółka oszacowała negatywny wpływ na wynik z tytułu umocnienia PLN oraz noworozpoczynanych projektów na łącznie około 0,8mln PLN w 2Q, natomiast bez wspomnianych czynników marża operacyjna w segmencie software byłaby zbliżona do 11% i uważamy, że podobny poziom rentowności Fabrity pokaże w drugim półroczu. Podtrzymujemy nasza wycenę 37 PLN w horyzoncie 12 miesięcy, co oznacza niskie kilkanaście procent potencjału wzrostowego. Dominik Niszcz

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus