Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Kolejny miesiąc dwucyfrowej dynamiki przychodów Cloud Technologies

Udostępnij

Notowana na GPW Cloud Technologies, która dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej zasilające kampanie największych marek na świecie, zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów w lipcu br. o 57 % r/r. Konsekwentna realizacja strategii zorientowanej na wzrost organiczny w wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych spowodowała, że Cloud Technologies rośnie dwukrotnie szybciej niż rynek.

- Trwale utrzymująca się wysoka - pomimo rosnącej bazy z poprzedniego roku -  dynamika sprzedaży danych potwierdza skuteczność przyjętej przez nas strategii rozwoju. Wolumen przetwarzanych przez Cloud Technologies danych już dzisiaj stawia nas w gronie największych dostawców danych na świecie. Co istotne, nasze wysokiej jakości dane mają kluczowe znaczenie w profilowaniu użytkowników i targetowaniu reklamy w modelu programmatic. Prognozowany dalszy rozwój rynku reklamy oraz nowe zastosowania danych na potrzeby sektora sztucznej inteligencji stanowią siły napędzające dalszy wzrost spółki 

- komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. 

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Według prognoz eMarketera globalne wydatki na reklamę online będą rosły co najmniej do 2027 roku w tempie dwucyfrowym, a udział reklamy online w całkowitych wydatkach na reklamy sięgnie 74%. 

Bardzo dynamicznie rośnie przy tym udział w reklamie online modelu bazującego na danych, czyli programmatic. W USA - kluczowym dla Cloud Technologies rynku - według prognoz eMarketera wydatki na reklamę programmatic w formacie cyfrowym będą w tym roku stanowić 90% wydatków na reklamę w formacie cyfrowym, a udział  programmatic w rynku reklamy w USA w 2024 roku wzrośnie o 15% r/r. Z kolei z danych z raportu agencji badawczej Grand View Research wynika, że prognozowana wartość światowego rynku AdTech, na którym działa Cloud Technologies, wzrośnie do 2,4 tryliona USD w 2030 roku, co oznacza CAGR na poziomie 13,7% w okresie 2023-2030. W 2022 r. wyniosła 886 mld USD.

Celem strategicznym CLD (CLOUD) w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji nowej strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln PLN w latach 2023 - 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca br. spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus