Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Połowa ubiegłorocznego zysku M.W. Trade może trafić do akcjonariuszy

Udostępnij

Zarząd M.W. Trade SA podjął decyzję o rekomendacji wypłaty akcjonariuszom nie więcej niż 50% wypracowanego w 2015 roku zysku netto. Zysk spółki wyniósł 19,4 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o +13% (17,16 mln zł w 2014 roku).

Propozycja zarządu będzie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie zostanie skierowana do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akceptacja rekomendacji oznaczałaby wypłatę dywidendy w wysokości 1,15 zł na akcję, czyli o ponad 12% więcej niż przed rokiem. Przy ostatnim kursie stopa dywidendy wyniosłaby 6,8%.

Do tej pory MW Trade dzieliło się wypracowanym zyskiem trzykrotnie wypłacając dywidendę wysokości 0,53 zł, 0,83 zł i 1,02 zł w latach 2013-2015.

/put

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus