Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wiesz w co inwestujesz: Wielton

Udostępnij

Wielton S.A. z rozmachem podbija rynek transportowy, koncentrując się na produkcji naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Założona w 1996 r. spółka należy do grona trzech największych producentów w tej dziedzinie w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w branży na świecie. Transport drogowy wozi polski sukces gospodarczy – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData. Potwierdza to fakt, że transport drogowy towarów jest jedną z trzech największych branż polskiej gospodarki. Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton, tłumaczy, że zmiany strukturalne, z których wiele w znaczący sposób przyspieszyła pandemia koronawirusa, sprawiły, iż mamy obecnie bardzo duży popyt na nowoczesny sprzęt transportowy. Spółka wychodzi temu naprzeciw, realizując poprzez swój asortyment optymalizację przewozów.

 

Strategia biznesowa Grupy w Europie opiera się na rynku polskim, a także siedmiu silnych markach lokalnych przejętych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii. W szerokim portfolio Spółki znajdziemy kilkanaście grup produktowych dostosowanych do transportu drogowego (także intermodalnego), a także wiele indywidualnych konfiguracji na potrzeby klientów na poszczególnych rynkach. W zaprezentowanej pod koniec października 2023 r. strategii rozwojowej na lata 2023-2027 Spółka ogłosiła nowe hasło przewodnie: „Wiele dróg, jeden cel”. Wielton zakłada bowiem wzmacnianie pozycji na istniejących rynkach oraz ekspansję w całkowicie nowych kierunkach (w Europie – kraje Beneluksu, Skandynawia i Turcja, w Afryce – Kenia i Egipt).

 

Od warsztatu do produkcji naczep – historia Spółki w pigułce

Siedzibą przedsiębiorstwa od początku był Wieluń, a założyli je Ryszard Prozner i Krzysztof Tylkowski, którzy jeszcze na przełomie lat 80 i 90. prowadzili warsztat samochodowy i wytwarzali gwoździe. Jednym z obszarów ich aktywności była również naprawa naczep, prowadzona w hali po dawnej betoniarni. Tak zrodziła się idea Wieltonu, który formalnie został założony w 1996 r. W 1999 r. powstała pierwsza hala montażowa – jak na owe czasy wyjątkowo nowoczesna, wyposażona m.in. w plazmy, lasery czy automat do spawania metalowych belek. Przez kilka lat trwała rozbudowa firmy, aż założyciele natrafili na przeszkody w postaci braku kapitału na rozwój. Z nadarzającej się okazji skorzystali bracia Paweł i Mariusz Szataniakowie, znani z wprowadzenia na warszawską giełdę producenta gotowych dań – Pamapol, którego kapitalizacja w szczycie w połowie 2007 roku przekraczała 700 mln zł. Oni również mieli doświadczenie w przeróbkach naczep, którego początek bierze się z konieczności dostosowania do unijnych norm używanego sprzętu, kupionego na potrzeby przewozu towarów z i do Polski. Ich naczepa wymagała wydłużenia, co bracia zrobili samodzielnie wchodząc tym samym w biznes funkcjonujący równolegle do Wieltonu. Mając doświadczenia z Pamapolu, już rok po przejęciu Wieltonu wprowadzili oni spółkę na GPW, zbierając od inwestorów 70 mln zł, które pozwoliły im na zbudowanie w Wieluniu nowoczesnego zakładu produkcyjnego, przekształcanego w następnych latach konsekwentnie w kierunku automatyzacji i robotyzacji.

Połowę środków z emisji przeznaczono na ekspansję zagraniczną. Przez kilka lat głównym kierunkiem eksportu była Rosja, gdzie Wielton uruchomił nawet montownię swoich naczep. Od 2015 r. Spółka zaczęła ekspansję rynków zachodnich (francuskiego, włoskiego, niemieckiego, brytyjskiego, hiszpańskiego) – na dużą skalę i, jak się później okazało, z ogromnym sukcesem. Przejęcia znanych zachodnich marek sprawiły, że Wielton stał się rozpoznawalną marką i potentatem w branży (1. miejsce w Polsce, 3. miejsce w Europie). W 2017 r. obrano dodatkowy kierunek, w efekcie czego założono Wielton Africa, a trzy lata później markę Aberg, będącą konsekwencją wprowadzanej strategii posprzedażowej. Jednocześnie postawiono na silny technologiczny rozwój wewnętrzny, inwestując w nowoczesny Dział Badań i Rozwoju. Pierwsze w Polsce i dopiero drugie w Europie Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwoliło na elastyczne dopasowanie się do wymogów rynku oraz zdystansowanie konkurencji. Wielton stał się synonimem najwyższej jakości naczep i przyczep nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Wielton: kluczowe daty w rozwoju

Grupa stawia na fachowców i ludzi sprawdzonych w biznesie. Poza braćmi Szataniakami o jej strategii decydują m.in. Mariusz Golec (Wiceprezes Zarządu – odpowiedzialny za nadzór nad spółkami, budowanie synergii w Grupie, poszukiwaniem nowych rynków oraz kontynuację rozwoju Grupy), a także ludzie związani również z sukcesem Pamapolu – Waldemar Frąckowiak (Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton S.A., Wiceprzewodniczący RN Pamapolu – ekspert w obszarze fuzji, przejęć oraz międzynarodowych projektów inwestycyjnych) czy Krzysztof Półgrabia (Sekretarz RN Wielton S.A., Wiceprezes Zarządu Pamapolu). Spółka przykłada również ogromną wagę do doboru inżynierów i pracowników w poszczególnych sekcjach, stąd pomysł współpracy naukowej z Politechniką Śląską i Politechniką Łódzką.

 

Globalna obecność oraz sieć marek lokalnych: struktura i strategia grupy 

Wielton: struktura grupy

 

WLT (WIELTON) stawia na globalną obecność i budowanie wizerunku lidera rynku dzięki silnym, rozpoznawalnym markom. Na przestrzeni ostatniej dekady grupa wchłonęła firmy produkujące pojazdy transportowe w pięciu ważnych strategicznie europejskich krajach.

Zaczęło się w 2015 r. od przejęcia włoskich marek Italiana Rimorchi (później przemianowano ją na dzisiejsze Viberti) oraz Cardi, a następnie 65% spółki lidera rynku francuskiego – Fruehauf (dwa lata później nabyto pozostałą część). Dziś Wielton sam jest liderem branży na francuskim rynku.

W 2017 r. do grona przejmowanych konkurentów dołączył niemiecki Langendorf (początkowo 80%, a w 2023 r.), rok później – brytyjski Lawrence David (75%). Wreszcie w 2021 r. częścią Grupy Wielton stała się hiszpańska firma Guillén Desarrollos Industriales (80%). Dzięki tym strategicznym posunięciom Wielton otworzył sobie drogę do wszystkich najbardziej liczących się w Europie Zachodniej rynków.

Poza Europą znaczący kierunek ekspansji stanowi Afryka, gdzie Spółka z konsekwencją buduje  markę Wielton Africa, skupiając się na transporcie dla przemysłu wydobywczego (transport kruszców). Siedziba Spółki mieści się w Abidżanie, głównym ośrodku gospodarczym Wybrzeża Kości Słoniowej. Ważną częścią tego procesu jest tworzenie naczep do pojazdów, które będą w stanie sprostać trudnym, afrykańskim warunkom eksploatacji. Ten kierunek ekspansji stał się istotny, gdy grupa Wielton ograniczyła swoją działalność na rynkach wschodnich (Rosja, Białoruś, Ukraina) w związku z panującą wojną, a ostatecznie opuściła Rosję. Do 2027 r. Wielton zamierza poszerzyć działalność na Czarnym Lądzie o rynek w Kenii oraz Egiptu.

„Own way” – strategia na lata 2023-2027

Pod koniec 2023 r. Spółka ogłosiła pod hasłem Own Way nową strategię na najbliższe czterolecie. Podkreślony przez nowe logo Wielton Group plan działań zakłada konkretne cele finansowe i wizerunkowe. Sposobem na koniunkturalność Spółki ma być silna dywersyfikacja rynkowa i produktowa.

Filary nowej strategii to:

  • personalizacja (rozwój oferty w kierunku unikalnych, innowacyjnych rozwiązań);
  • digitalizacja (transformacja cyfrowa, robotyzacja, automatyzacja, telematyka oparta o AI);
  • zrównoważony rozwój (redukcja śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności, federacyjny model zarządzania).

Spółka precyzyjnie określa cele sprzedażowe i finansowe, które mają zostać osiągnięte do roku 2027: wolumen sprzedaży (45 tys. sztuk), udziały w europejskim rynku transportowym na poziomie 13%, 1,5 mld euro przychodów ze sprzedaży, ok. 8% stopa marży EBITDA, relacja dług netto/EBITDA 2,5.

Grupa wskazuje na siedem perspektyw, które przez najbliższe cztery lata mają zapewnić realizację strategii.

Wprowadzenie nowego modelu logistycznego ma na celu redukcję kosztów związanych z transportem produktów – Spółka do 2027 roku ma zwiększyć liczbę miejsc montażowych w Europie, z 7 do 16. Wielton przedstawił również obszary zainteresowań w procesach M&A (fuzji i przejęć), które obejmą przede wszystkim transport drogowy, segment agro na rynkach europejskich, a także spółki umożliwiające rozwój technologiczny i dostawę komponentów.

Nowa strategia zakłada wzmocnienie lub utrzymanie pozycji na istniejących rynkach oraz ekspansję na nowe rynki europejskie, wśród których do 2027 r. mają się znaleźć: kraje Beneluksu, Skandynawia oraz Turcja. Plan rozwoju sieci sprzedaży zakłada zwiększenie do 2027 r. własnych sieci handlowych (z 86 do 106) oraz liczby dealerów (z 50 do 75).

 

Wielton w liczbach

Na przestrzeni lat 2017-2022 Spółka osiągała stały wzrost przychodów. CARG wynosi 16,5%. Odchyleniem był jedynie 2020 r., co zrozumiałe, jako że był to okres pandemii. Średnia marża EBITDA w tym okresie wyniosła 6% i praktycznie utrzymywała się na niezmienionym poziomie.

Plan na najbliższe cztery lata ogłoszony przez Spółkę zakłada ok. 8% EBITDA przy wskaźniku dług netto/EBITDA 2,5. Realizacja tego planu ma się opierać na wykorzystaniu nowych technologii, robotyzacji i digitalizacji procesów produkcji, personalizacji i specjalizacji produktów, nowym modelu logistycznym, przejęciu dostawcy komponentów, projektach optymalizacyjnych czy wprowadzeniu nowego brandu „eko standard”.

Wielton: sprzedaż i marża EBITDA

[dane w tys. zł]

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat stale i zauważalnie rosły pasywa Spółki – wykazuje ona istotnie większy wzrost zobowiązań niż kapitałów własnych. Dodatkowo w strukturze zobowiązań większy udział zaczynają odgrywać zobowiązania krótkoterminowe.

Wielton: struktura pasywów

[dane w tys. zł]

Spółka w latach 2017-2022 wykazywała także istotny poziom nakładów inwestycyjnych. Mediana w tym okresie to 3,9% sprzedaży.

Wielton: CAPEX na tle przychodów

[dane w tys. zł]

Według nowej strategii planowane nakłady inwestycyjne do roku 2025 mają wynieść 750 mln zł, z czego największe pozycje mają stanowić inwestycje odtworzeniowe oraz rozwój robotyzacji i cyfryzacji (w sumie ok 1/3 całkowitych nakładów, mniej więcej po połowie).

W pierwszym półroczu 2023 Wielton przekazał relatywnie dobre wyniki. Pomimo spadku wolumenu sprzedaży o 7% r/r, przychody jednak wzrosły o 3,7%, czego wytłumaczeniem jest wzrost cen produktów. Marża EBITDA wyniosła 5,38%, a nakłady Inwestycyjne 70 mln zł, czyli 4% w stosunku do sprzedaży, co nie odbiega od poziomu lat poprzednich.

 

Dywidendy

Wielton to spółka dywidendowa. W przeszłości Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 25-30% wypracowanego zysku netto w danym roku obrotowym. Poziom  dywidendy był uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, realizacji planów operacyjnych i inwestycyjnych oraz bieżącej sytuacji finansowej Grupy. Na przeszkodzie do wypłaty dywidendy za rok 2019 i 2021 stanął kryzys związany z pandemią, a także inwazja Rosji na Ukrainę i jej gospodarcze konsekwencje.

Informacje na temat dywidendy wypłaconej przez Spółkę w latach 2007-2022:

Wielton: dywidendy

 

Kluczowe linie produktowe

Oferta Grupy Wielton obejmuje obecnie 13 grup produktów (profil Ogólny oraz Agro) dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.

Poza standardowymi konfiguracjami firma tworzy personalizowane rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, co umożliwiają narzędzia do indywidualizacji zaimplementowane w nowoczesnym Dziale Badań i Rozwoju. Korzysta z nich wiele firm transportowych na lokalnym rynku. Indywidualne zamówienia pozwalają na dopasowanie wszystkich elementów podwozia (m.in. osie, opony, światła, zderzaki, nogi podporowe), elementów zewnętrznych (w tym panele, drzwi, plandeki, klamry itd.), a także regulację całkowitych wymiarów naczepy (długość i wysokość). Pozwala to na zachowanie wyższej niż u konkurencji ergonomii użytkowania naczep, który wpływa na komfort codziennej obsługi. Posiadanie własnego CBR daje szerokie możliwości poprawy jakości eksploatowania naczep oraz eliminowania ewentualnych wad już na poziomie projektowania.

 

Sieć zadowolonych klientów

Wśród klientów Grupy Wielton są zarówno firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne, jak i gospodarstwa rolne. Podział produktów na profil Ogólny oraz Agro, który omówiliśmy powyżej, daje Spółce przewagę nad konkurencją specjalizującą się w określonej dziedzinie.

Najnowsze wyniki badania lojalności klientów i postrzegania marki Wielton, przeprowadzonego przez GfK Polonia, pokazują, że aż 80% klientów firmy wraca po jej produkty. Klienci podkreślają, że na ich lojalność wpływa przede wszystkim bezawaryjność, solidność i wytrzymałość produktów. Wśród innych powodów klienci wymieniają m.in. wyższą niż u konkurencji sprawność i bezproblemowość odbioru nowych naczep w uzgodnionym terminie (16,5% w Wieltonie względem 10,7% u konkurencji), a także krótszy (13,9%) niż u innych firm (9,6%) czas oczekiwania na realizację zamówienia.

Spółka zakontraktowała w ostatnich latach dwóch znaczącego klienta: Mercedesa. I choć współpraca ta wiązała się z potrzebą wdrożenia SAP, to był to mocny przekaz do konkurencji: jeśli tacy klienci zamawiają u nas, a nie u amerykańskiej czy niemieckiej konkurencji, to nasza pozycja na rynku jest coraz mocniejsza.

Grafika prezentuje najważniejszych klientów Grupy Wielton z podziałem na marki obsługujące poszczególne rynki. Poprzez strategię geograficznej dywersyfikacji źródeł przychodów pozycja Grupy wydaje się niezagrożona na rynkach krajowym i zagranicznych.

Wielton: kluczowi klienci na głównych rynkach

Znaczący wpływ na budowanie wizerunku Grupy Wielton ma również wysoka odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR). Spółka bierze udział w szeregu kampanii edukacyjnych (współpraca z Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, z uczniami szkół politechnicznych i zawodowych), charytatywnych oraz ekologicznych (np. instalacja paneli słonecznych jako odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska). Angażuje się również działania związane bezpośrednio z branżą, przykładowo jako partner kampanii wspierającej młodych i niedoświadczonych kierowców związanych zawodowo z markami Volvo, Scania i Renault. Takie działania sprawiają, że Spółka jest  postrzegana wśród klientów i akcjonariuszy jako silnie zaangażowana nie tylko w biznes, ale i w istotne sprawy społeczne.

 

Rozwój rynku naczep – perspektywy i determinanty

  1. Wzrost zapotrzebowania na transport – wraz z dalszym rozwojem gospodarczym zapotrzebowanie na transport towarów będzie rosło. Doprowadzi to do większego popytu na naczepy i zabudowy samochodowe.
  2. Zrównoważony transport – rosnące zainteresowanie ochroną środowiska i zrównoważonym transportem może wpływać na preferencje klientów. Wprowadzanie bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak naczepy elektryczne czy o niższej szkodliwości dla środowiska, może stać się istotnym czynnikiem rozwoju rynku. Innym ważnym czynnikiem jest również rozwój transportu intermodalnego.
  3. Technologiczne innowacje – postęp technologiczny w postaci rozwoju autonomicznych pojazdów czy nowych rozwiązań logistycznych będzie wpływał na rozwój branży naczep i zabudów samochodowych.
  4. Regulacje i normy – zmieniające się przepisy dotyczące transportu, bezpieczeństwa drogowego czy emisji spalin mogą mieć wpływ na rozwój branży. Firmy będą musiały dostosować się do nowych wymogów, co stworzy zarówno dodatkowe wyzwania, jak i możliwości.
Wielton: prognoza rozwoju rynku

Aby poprawić konkurencyjność i zmniejszyć zależność od koniunktury gospodarczej, Spółka wprowadziła  strategię na lata 2023-27, z perspektywą ekspansji na nowe rynki (Benelux, Skandynawia, Turcja,  Egipt, Kenia) i poszerzania oferty o nowe produkty. Misją Spółki pozostaje dostarczanie innowacyjnych oraz wysokiej jakości naczep i przyczep, spełniających potrzeby klientów w zakresie transportu drogowego oraz intermodalnego, jednocześnie dążąc do zrównoważonego rozwoju i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Grupy.

 

Zamiast podsumowania

Spółka ma długą historię, doświadczenie, renomę i silną, stabilną pozycję na rynku. Pomimo kryzysów gospodarczych i zawirowań związanych z wojną na Ukrainie, rynek transportowy wciąż cechuje wyraźna tendencja wzrostu i nie zanosi się, aby to się zmieniło. Rosnące zainteresowanie transportem zrównoważonym i ekologicznymi rozwiązaniami, przy jednoczesnym coraz większym zapotrzebowaniu na transport intermodalny, otwiera drogę do nowych rynków i zysków. Jak się wydaje, spółka jest na to gotowa choć w tej branży faktem jest też silna konkurencja. Dziś w Europie głównymi rywalami są niemieckie Schmitz Cargobull, Krone i Koegel Trailer, austriacka Schwarzmüller oraz turecka Tirsan Group

Inwestycje w nowoczesne technologie, stosowanie innowacyjnych rozwiązań są zapisane w DNA spółki, która niemal od początku działności upatruje w tym źródła potencjalnej przewagi i sposóbu na poprawę rentowności.Stale rozwijający się Dział Badań i Rozwoju pozwalają Grupie Wielton na tworzenie dla klientów zaawansowanych, adekwatnych do rosnących potrzeb rynku rozwiązań (również wynikających z wprowadzanych regulacji), co pozwala jej na osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Dobrym przykładem innowacyjności jest symulator drogi (MTS 320 Road Simulator), który pozwala na odzwierciedlenie zmienności warunków rzeczywistych i sprawdzenie stanu pojazdu po przejechaniu nawet 500 tys. km. Symulator jest jedynym w Polsce i drugim w Europie urządzeniem, które pozwala w krótkim czasie ocenić bardzo wiele komponentów i określić, co w naszych prototypach i wyrobach seryjnych działa, a co wymaga zmiany.

Dywersyfikacja produktów i rynków, osiągnięta w dużej mierze dzięki umiejętnej polityce fuzji i przejęć - na przestrzeni ostatnich 7 lat Wielton wzbogacił się o portfolio solidnych marek na rynkach europejskich (m.in. Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania). Dzięki temu udaje się zmniejszać ryzyko związane z geopolitycznymi zagrożeniami. Ekspansja rynków zachodnich, a także rynku afrykańskiego, w odpowiedzi na kryzys związany z rynkiem rosyjskim dowodzi, że spółka potrafi reagować na nieprzewidziane problemy. 

Wśród ryzyk należy wymienić również rosnący wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, coraz większą konkurencję, a także silną zależność spółki od rynku europejskiego, co w przypadku spowolnienia gospodarczego, mimo dywersyfikacji może skutkować zmniejszeniem popytu na jej produkty. Strategia zaprezentowana przez Grupę Wielton na najbliższe lata pozwala jednak zakładać, że będzie ona potrafiła poradzić sobie z takimi wyzwaniami.

 

Załącznikiem do tekstu jest prezentacja dotycząca nowej strategi Grupy Wielton na lata 2023-2027

Źródła: strony WWW spółki, sprawozdania finansowe, aberg.com, wnp.pl, wyborcza.biz, parkiet.com, obserwatorlogistyczny.pl, samochody-specjalne.pl, wielun.naszemiasto.pl, etransport.pl, crido.pl, wrp.pl, biznesradar.pl.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus