Andrzej Wierzba i SO SPV 56 nabyli w wezwaniu porozumienia akcjonariuszy 168 963 akcji NEM (NETMEDIA), podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BOŚ.

"W wyniku ww. transakcji podmioty nabywające nabyły łącznie 168 963 stuk akcji zwykłych na okaziciela notowanych na GPW Spółki Netmedia S.A., w tym: Andrzej Wierzba nabył 163 584 szt. akcji, SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nabyła 5 379 szt. akcji" – czytamy w komunikacie.

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 29 listopada 2016 r.

Porozumienie akcjonariuszy Netmedia Andrzeja Wierzby, Michała Pszczoły, Jolanty Pszczoły oraz spółki SO SPV 56, którzy posiadają łącznie 66,06% akcji wezwało na początku października do sprzedaży 3,14 mln spółki, które stanowią 33,94% kapitału, po 6,5 zł za sztukę.

Netmedia działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą działań jest internet. Działania Grupy skoncentrowane są na rynku usług turystycznych. Spółka angażuje się również w inne wzrostowe rynki takie jak: nieruchomości, inwestycje alternatywne, usługi lokalizacyjne i usługi finansowe.