Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Ergis uchwalili skup do 5% akcji własnych

Udostępnij

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ergis wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia, poinformowała firma.

"Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego spółki, zaś cena nabycia akcji własnych nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 zł za jedną akcję" - czytamy w uchwale.

Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych do dnia 31 grudnia 2018 r., podano również.

"Liczba nabywanych przez spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia" - czytamy również.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.