Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rafako miało w portfelu ok. 4,6 mld zł na koniec 2015 r.

Udostępnij

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 grudnia ub.r. wynosiła blisko 4,6 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł rok wcześniej, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,3 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,3 mld zł, podała spółka.

"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 31 grudnia 2015 wynosiła blisko 4,6 mld zł. Największą część stanowi Projekt Jaworzno 910MW - 3,8 mld zł, z czego 0,5 mld zł pozostaje do realizacji wprost przez jednostkę dominującą, a 3,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (pozostała do realizacji wartość 2,1 mld zł przypadająca na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie rocznym za 2015 r.

Na 2016 r. przypada 1,8 mld zł w portfelu spółki (0,7 mld zł Rafako i 1,1 mld zł SPV Jaworzno), na 2017 r. 1,7 mld zł (0,4 mld zł Rafako i 1,3 mld zł SPV Jaworzno), a na okres po 2017 r. 1,1 mld zł (0,2 mld zł Rafako i 0,9 mld zł SPV Jaworzno).

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus