Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa Żywiec proponuje dywidendę w wysokości 35 zł na akcję za 2015 r.

www.flickr.com
www.flickr.com
Udostępnij

Zarząd Grupy Żywiec przedstawi walnemu zgromadzeniu propozycję przeznaczenia 272,69 mln zł z funduszu rezerwowego i części zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje 35 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Grupy Żywiec S.A. po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, przedstawi propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 280.335.397,59 złotych, w sposób następujący:

1. przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 86.805.879,32 złote oraz część zysku za rok 2015 w wysokości 272.690.915,68 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2015 w łącznej wysokości 35,00 złotych za jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

W związku z tym, że Grupa Żywiec wypłaciła we wrześniu 2015 r. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 12 zł na akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236,24 mln zł, tj. 23 złotych na akcję.

Pozostałą część zysku za 2015 r. w wysokości 7,64 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, podano także.

Grupa Żywiec odnotowała 298,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 159,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 280,34 mln zł wobec 159,77 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec ustalili wysokość dywidendy na 25 zł na akcję.

Grupy Żywiec w 2015 roku sprzedała 11,612 mln hektolitrów piwa - o 9,6% więcej r/r, warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.