Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Nakłady na modernizację pogorszyły rentowność WDX

Udostępnij

WDX odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,06 mln zł wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,8 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 37,71 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wyższą sprzedaż odnotowano po stronie segmentu budowy i wyposażenia magazynów, jak i wózków widłowych. Z kolei podstawowe kategorie zysków okazały się nieco niższe ze względu na realizację większych kontraktów o niższej rentowności oraz najwyższe w ciągu ostatnich trzech kwartałów nakłady na modernizację zakładu produkcyjnego w Zgierzu. W całym 2015 r. przekroczyły one 2,02 mln zł (w tym w IV kwartale 0,86 mln zł). Po korekcie inwestycji, wynik EBITDA spółki za IV kwartał to prawie 4,7 mln zł, a wynik netto - 1,5 mln zł. W ujęciu całego roku - odpowiednio: 18,3 mln zł i 6,4 mln zł.

"Oceniając 2015 rok, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Marże w IV kwartale były nieco niższe, ale na nasz biznes należy patrzeć przynajmniej w perspektywie półrocznej lub rocznej. W minionym roku zdecydowanie przekroczyliśmy 15-procentową prognozę wzrostu sprzedaży, z kolei kluczowy zysk netto okazał się zbliżony do rezultatu z 2014 roku. Jednak po jego korekcie o nakłady na modernizację parku maszynowego z Zgierzu, osiągnęliśmy dynamikę zysku netto rzędu 25% – powiedział prezes Marek Skrzeczyński, cytowany w komunikacie. 

W IV kw. spółka zakończyła modernizację zakładu produkcyjnego w Zgierzu. Dzięki temu jej możliwości produkcyjne wzrosły dwukrotnie, a nowe maszyny i urządzenia zapewnią wyższą jakość.

W całym 2015 r. spółka miała 4,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 136,95 mln zł w porównaniu z 104,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,67 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Intencją spółki jest dalszy wzrost skali biznesu i wyników finansowych nie tylko poprzez rosnącą współpracę w ramach mniejszych zleceń i pierwszych zamówień dla nowych klientów, ale także realizację dużych wieloetapowych kontraktów, począwszy od projektowania, poprzez integrację systemów, aż do ich wdrożenia" - czytamy w komunikacie. 

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.