ARX (ARRINERA) zawiesiła publiczną subskrypcję 1 mln akcji serii H, podała spółka. Przyczyną jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku pierwotnym, w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

"Środki finansowe wpłacone przez dotychczasowych inwestorów tytułem objęcia akcji serii H zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. Nowe terminy oferty publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie" - podano również. 

Arrinera ustaliła wcześniej cenę emisyjną w ofercie na 9 zł za akcję.

Środki pozyskane z emisji miały być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3.

Arrinera to notowany na NewConnect producent pierwszego polskiego samochodu wyścigowego HussaryaGT. Wchodzi w skład portfela inwestycyjnego funduszu Erne Ventures. Głównym celem Arrinery jest budowa silnej i globalnej marki Arrinera na rynku motoryzacyjnym w segmencie samochodów sportowych. Działalność operacyjną prowadzi na rynkach Polski i Wielkiej Brytanii, która uznawana jest za największy rynek motosportu na świecie. Flagowym projektem Arrinery jest Hussarya GT - pierwszy polski profesjonalny samochód wyścigowy klasy GT.