MCR (MERCOR) odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,74 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 60,68 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. r. fin. 2016/2017 spółka miała 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 133,45 mln zł w porównaniu z 111,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. r. fin. 2016/2017 wyniósł 3,34 mln zł wobec 6,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.