Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa IMS realizuje prognozę i zwiększa zysk o 24,5% w 2015 r.

Udostępnij

Grupa IMS zanotowała w czterech kwartałach zeszłego roku 6,85 mln zł zysku netto. Oznacza to, że lider rynku marketingu sensorycznego i mediów in-store poprawił wynik o blisko jedną czwartą. W tym samym czasie skonsolidowane przychody wzrosły o 13,5% do 42,00 mln zł. Wyniki są lepsze niż zakładane w oficjalnej prognozie finansowej. Bardzo istotny dla rozwoju spółki jest 20-proc. wzrost liczby punktów obsługiwanych w systemie abonamentowym.

„W dzisiejszych czasach marketing sensoryczny staje się coraz ważniejszy dla placówek handlowych. IMS oferuje partnerom ekspercką wiedzę, która pomaga im poprawiać efektywność sprzedaży. Dlatego popyt na nasze usługi rośnie, a my rozwijamy się w dynamicznym tempie, które jest zgodne z naszymi założeniami, lub nawet nieco od nich lepsze” – powiedział Piotr Bielawski wiceprezes IMS S.A.

W I-IV kwartale 2015 r. przychody Grupy były o 1% wyższe od założonych w prognozie, a zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) o 4% lepszy. Wynik EBITDA okazał się o 6% lepszy od prognozowanego i wyniósł 11,96 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął 8,80 mln zł (8% lepiej niż prognoza).

Najważniejszy wpływ na wyniki Grupy IMS miały rosnące przychody z tytułu usług abonamentowych oraz sprzedaż systemów i urządzeń Digital Signage. Model abonamentowy jest oparty w większości o kilkuletnie umowy, dzięki temu zapewnia spółce pełną stabilność i gwarantuje, że notowany wzrost biznesu ma bardzo solidne podstawy.

„Na początku roku zakładaliśmy, że pozyskamy w jego trakcie łącznie około 1500 lokalizacji abonamentowych audio, video i aroma. Ostatecznie okazuje się, że odnotowaliśmy wzrost o 1772 punkty” – podkreślił Piotr Bielawski. Na koniec roku IMS miał już 10517 lokalizacji abonamentowych, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Przychody abonamentowe stanowią obecnie 42% wszystkich przychodów Grupy.

W II kwartale zeszłego roku spółka przyjęła „Strategię komunikacji marki IMS na lata 2015 2018” oraz strategię komunikacji dla całej Grupy Kapitałowej. Jednym z celów nowej identyfikacji Grupy jest zbudowanie silnej, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki biznesowej zunifikowanej w modelu monobrandowym. Takie rozwiązanie ma na celu zbudowanie przekazu klarownie obrazującego kompetencje, którymi operuje Grupa.

Konsekwencją nowej strategii była zmiana nazwy spółki na IMS S.A. – tylko pod nią funkcjonuje na rynku i Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus