Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Polnord chce sprzedać nieruchomości za 239 mln zł do 2019 r.

Udostępnij

Strategia PND (POLNORD) "Na drodze wzrostu wartości" na lata 2016-2019, poza wskazanymi wcześniej celami operacyjnymi ponad 500 mln zł przychodów i sprzedaży min. 1,5 tys. mieszkań, zakłada też obniżenie zadłużenia spółki do około 100 mln zł na koniec okresu, wobec 437 mln zł obecnie, poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Obniżaniu zadłużenia sprzyjać będzie m.in. sprzedaż zbędnych nieruchomości, z której spółka chce pozyskać łącznie 239 mln zł.

"Kluczowe aspekty strategii to urynkowienie księgowej wartości aktywów, koncentracja działalności na terenie dużych aglomeracji i obniżenie zadłużenia (m.in. dzięki sprzedaży zbędnych nieruchomości). Gros spłaty zadłużenia będzie możliwe przede wszystkim w dwóch ostatnich latach [2018-2019]" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

Jako założone główne źródła kapitału na lata 2016-2019 prezes wskazał środki z projektów gotowych i w realizacji (223 mln zł), uwolnienie środków Fadesa Polnord Polska (75 mln zł) i sprzedaż nieruchomości - w latach 2016-2017 za 168 mln zł, a w latach 2018-2019 za 71 mln zł.

Zapowiedział również, że Grupa planuje zwiększyć ofertę o 2 869 lokali do końca 2017 r. - 1 278 w Warszawie, 1 128 w Trójmieście i o 463 w Szczecinie, Wrocławiu i Olsztynie.

"W scenariuszu bazowym strategii będziemy wykorzystywać potencjał tkwiący w obecnym banku ziemi, ale prawdopodobnie się zdecydujemy na wyjście poza land bank, jeśli pojawi się świetna okazja rynkowa" - poinformował także.

"Jesteśmy teraz w 7 aglomeracjach, z czego 70% działalności jest w Warszawie i Trójmieście. Docelowo obszar działalności określiliśmy tylko na Warszawę i Trójmiasto" - kontynuował prezes.

Kolejnym elementem strategii jest restrukturyzacja kosztów.

"Bacznie przyglądamy się kosztom, będziemy chcieli też przeprowadzić proces restrukturyzacji kosztów" - zapowiedział członek zarządu Jerzy Kotkowski.

Spółka nie widzi obecnie konieczności dalszych odpisów. W 2015 r. obniżyły one wynik netto o 151 mln zł.

"Odpisy były kwestią czasu, pytanie było tylko o ich wysokość. Myślę, że mogą się jeszcze zdarzyć odpisy, ale nie na taką skalę. Ale w tej chwili nie widzimy takiej konieczności" - wyjaśnił Krawczyk.

Wcześniej spółka podała, że celem strategii Polnordu jest osiągnięcie w 2019 r. przychodów na poziomie przekraczającym 500 mln zł (wobec 250,6 mln zł skonsolidowanych przychodów w ub.r.) oraz rocznej sprzedaży lokali, ważonej udziałami Polnordu, w liczbie nie niższej niż 1 500 szt. rocznie (wobec 1 054 w 2015 r.).

Zamiarem spółki jest również powrót do wypłacania dywidendy począwszy od 2018 r.

Zgodnie z przyjętym dokumentem, strategicznym celem jest wzrost wartości grupy kapitałowej Polnord. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- wzrost rentowności prowadzonej działalności uzyskany w oparciu o wprowadzane do sprzedaży nowe inwestycje deweloperskie, na poziomie rentowności nie niższej niż 18% netto (wobec "średnio kilku procent obecnie", jak podał zarząd podczas konferencji).

- koncentrację działalności na terenie dużych aglomeracji (Warszawa i Trójmiasto),

- racjonalne obniżanie zadłużenia i w efekcie zmniejszanie kosztów obsługi długu zewnętrznego.

Polnord odnotował 136,43 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok obrotowy w 2015 r. wobec 18,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wcześniej spółka podała, że zarząd, po dokonaniu kompleksowego przeglądu aktywów, realizowanych przez grupę projektów deweloperskich oraz prowadzonych spraw sądowych, dokonał urynkowienia ich księgowej wartości, co doprowadziło do obniżenia wyniku wykazanego przez grupę w raporcie rocznym za 2015 r. Podkreślił, że te działania mają jednak charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy oraz możliwość terminowego regulowania zobowiązań finansowych.

Łączna wartość dokonanych przez Grupę korekt wyniosła 356 mln zł, z czego 151 mln zł bezpośrednio obciążyło skonsolidowany wynik netto za 2015 r. Pozostała kwota - 205 mln zł - została ujęta jako korekty błędów dokonanych w latach ubiegłych.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskiem.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.