Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Eurocash wzrósł r/r do 97 mln zł w IV kw. 2015 r.

Udostępnij

Eurocash odnotowało 97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 72,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 145,28 mln zł wobec 125,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 044,17 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 4 445,84 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 212,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 180,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 318,21 mln zł w porównaniu z 16 963,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 500,68 mln zł wobec 244,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"Warunki makroekonomiczne dla rynku FMCG pod koniec 2015 r. były korzystniejsze niż we wcześniejszych kwartałach, gdyż doszło do odwrócenia trendu deflacyjnego. W ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy inflację cen żywności i napojów bezalkoholowych na poziomie 0,1% r/r, aczkolwiek ten niewielki wzrost wynikał głównie z niskiej bazy porównawczej. W całym 2015 r. ceny spadły średnio o 1,7%. Z uwagi na utrzymującą się presję cenową i niesłabnącą konkurencję, w szczególności ze strony dyskontów, sytuacja w tzw. handlu tradycyjnym jest wciąż bardzo wymagająca" - skomentował dyrektor finansowy Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"W tych warunkach Grupa Eurocash umocniła pozycję rynkową i zanotowała wyraźny wzrost sprzedaży: o ponad 13% w IV kwartale i o blisko 20% w całym 2015 r. Złożyły się na to głównie przejęcia dokonane w 2014 r. W minionym roku przyspieszyliśmy natomiast ekspansję organiczną w formacie Cash&Carry. To był dla nas rekordowy rok pod względem liczby otwarć nowych hurtowni - w samym IV kwartale uruchomiliśmy 10 lokalizacji Cash&Carry, a w całym 2015 r. otworzyliśmy 19 placówek w tym formacie" - kontynuował Owczarek.

EBITDA Grupy Eurocash za ostatni kwartał 2015 r. wyniosła natomiast blisko 185 mln zł, o 17% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Mimo mniej korzystnego miksu sprzedażowego, tj. wzrostu udziału papierosów i wyrobów tytoniowych (po przejęciu części biznesu Kolportera), których sprzedaż charakteryzuje się niższą rentownością, w IV kwartale ubiegłego roku marża EBITDA wzrosła do 3,66% wobec 3,54% rok wcześniej. W całym 2015 r. skonsolidowana EBITDA wyniosła niemal 476 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r.

IV kwartał 2015 r. był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała znaczące dodatnie przepływy z działalności operacyjnej - wyniosły 147 mln zł (wobec 51 mln zł w IV kwartale 2014 r.), a w całym ubiegłym roku aż 978 mln zł (246 mln zł rok wcześniej), podano również.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest około 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus