Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto CCC spadł r/r do 105,22 mln zł w IV kw. 2015 r.

Udostępnij

CCC odnotowało 105,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 309,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 118,3 mln zł wobec 98,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 755,42 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 679,2 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 250,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 420,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 307,74 mln zł w porównaniu z 2 009,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 296,13 mln zł wobec 115,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku sieć sprzedaży Grupy CCC obejmowała 773 placówki. Powierzchnia sprzedaży grupy kapitałowej w 2015 r. wzrosła o 66,2 tys. m2 (w stosunku do końca 2014 r.), na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów na 84,5 tys. m2  i zamknięcia na 18,3 tys. m2.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 22% i wynosiła 339,4 tys. m2 na 31 grudnia 2015 (w tym 186,8 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 278,3 tys. m2 rok wcześniej (w tym 166,9 tys. m2 w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 51% i wynosiła 30,4 tys. m2 na koniec ub.r. w stosunku do 20,1 tys. m 2 rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus