Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Quercus TFI w 2015 r. minimalnie niższy od prognoz analityków

Udostępnij

Quercus TFI odnotowało 30,49 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 31,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 36,65 mln zł wobec 37,52 mln zł zysku rok wcześniej. Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,58 mln zł w 2015 r. wobec 103,93 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2015 odnotowaliśmy znaczny napływ netto środków, łącznie 570 mln zł ( wyłączając inwestycje dokonane w ramach zarządzania funduszami i portfelami w inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez spółkę). Pomimo napływu środków do funduszy, średnia baza aktywów pod zarządzaniem w 2015 r. była jednak niższa niż w 2014 r., co spowodowało obniżenie stałej opłaty za zarządzanie w stosunku do roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży i wynik finansowy za rok 2015 osiągnęły poziomy odpowiednio 95,6 mln zł (103,9 mln zł w 2014 r.) i 30,5 mln zł (31,4, mln zł w 2014 r.)" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus