W wezwaniu KSM Investment na 1 038 akcji KOF (KOFOL) nie złożono żadnego zapisu, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities Polska.

9 grudnia 2016 r. KSM Investment wezwał do sprzedaży akcji spółki Kofola ČeskoSlovensko. 13 grudnia wzywający poinformował, że ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania wynosi 1 038. Wezwanie zostało ogłoszone po cenie wynoszącej 78,60 zł za akcję.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zatwierdziła 9 grudnia ub.r. plan wycofania akcji z obrotu na GPW i ofertę skupu tych akcji po 78,6 zł sztuka.

Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.