MCR (MERCOR) odnotował 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/17 wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,47 mln zł wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,6 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 63,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r. fin. 2016/2017 spółka miała 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200 mln zł w porównaniu z 175,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2016/2017 wyniósł 4,27 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.