Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

Udostępnij

KPX (KOPEX) przekazał do PKO (PKOBP), pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka.  

"Na powyższą kwotę składa się zadłużenie bilansowe w kwocie 133 689 714,17 zł oraz kwota 8 875 082,33 przekazana jako zabezpieczenie udzielonych gwarancji bankowych, których termin ważności przypada po 31 marca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Środki przeznaczone na przedterminową spłatę transzy C pochodziły m.in. z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od TDJ. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, pełna spłata wierzytelności w kwocie 75 mln zł powinna nastąpić do 31 grudnia 2018 r., podano także.

"W wyniku spłaty transzy C zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej transzy i ustanowionych na majątku należącym do Kopex oraz Elgór+Hansen" - czytamy również w komunikacie.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.