RON (RONSON) odnotował 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,75 mln zł wobec 3,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,12 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 41,86 mln zł rok wcześniej.

"Skokowy wzrost przychodów wynika z przekazania klientom znacznie większej liczby lokali. W I kwartale br. Ronson Development przekazał klucze do 299 mieszkań, czyli o 185% więcej niż przed rokiem (105 przekazanych lokali w I kwartale 2016 r.). Większość mieszkań przekazanych w I kwartale br. dotyczyła dwóch projektów: Espresso w Warszawie i Kamienica Jeżyce w Poznaniu, ukończonych pod koniec 2016" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 7,41 mln zł wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej.

"W I kwartale tego roku przekazaliśmy klientom 299 lokali. To znacznie lepszy wynik niż w I kwartale 2016 r., w którym wydaliśmy klucze do 105 lokali, co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów rok do roku. Był to również najlepszy kwartalny wynik, jeśli chodzi o liczbę przekazanych mieszkań, w całej historii Ronson Development. Na wyniki wypracowane w I kwartale br. wpływ miały głównie dwa projekty: warszawskie Espresso oraz poznańska Kamienica Jeżyce, w przypadku których osiągnięta marża brutto ze sprzedaży wyniosła odpowiednio 17,4% oraz 7,3%. Istotnym projektem dla naszych zysków w I kwartale był także projekt Moko. Średnia marża brutto na sprzedaży zrealizowana na wszystkich lokalach przekazanych w I kwartale br. wyniosła 16,9% wobec 9,5% w analogicznym okresie 2016 r." - powiedział p.o. prezesa Ronson Development Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.

W całym 2016 r. średnia marża brutto na sprzedaży osiągnięta przez Grupę Ronson wyniosła 24,5%. Istotny wpływ na wyniki ubiegłego roku miała sprzedaż projektu Nova Królikarna – marża brutto z samej tej transakcji wyniosła 32,7%, natomiast marża brutto osiągnięta w 2016 r. na inwestycjach, w których Ronson przekazywał lokale klientom, wyniosła 19,9%.

"Oczywiście, z uwagi na to, że nie mamy już w naszym portfelu tak zyskownego projektu jak Nova Królikarnia, w 2017 r. bardzo trudno będzie zrealizować wynik przy tak wysokiej marży jak w ubiegłym roku. Ostatecznie jej wysokość będzie uzależniona od tego, ile lokali uda nam się przekazać klientom w poszczególnych projektach. Ponownie wśród inwestycji, jakie planujemy przekazać w bieżącym roku, znajdują się zarówno te nisko marżowe, jak np. Młody Grunwald w Poznaniu czy Panoramika w Szczecinie, jak i te, które powinny przynieść solidne zyski, czyli m.in. pierwszy etap projektu City Link, naszej bestsellerowej inwestycji na warszawskiej Woli " - dodał Łapiński.

Ronson Development znalazł w I kw. br. nabywców na 259 lokali, tj. o 26% więcej niż w I kwartale 2016 r. Wartość sprzedanych mieszkań sięgnęła niemal 101 mln zł, co oznacza wzrost o 24% r/r.

"Największą sprzedaż mieszkań w I kwartale tego roku zanotowaliśmy w naszych warszawskich inwestycjach: City Link, Miasto Moje oraz Espresso, a także we wrocławskim projekcie Vitalia. W rezultacie bardzo dobrej sprzedaży w ostatnich dwóch kwartałach, a także w związku ze sprzedażą projektu Nova Królikarnia, liczba lokali pozostających w ofercie sprzedaży na koniec marca br. była na relatywnie niskim poziomie, tj. 671 lokali. Dlatego też w najbliższym czasie planujemy uruchomić nowe inwestycje obejmujące ponad 500 lokali. Chodzi o projekt Marina Miasto we Wrocławiu, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Na Grobli, tuż nad Odrą, a także inwestycję pod roboczą nazwą Skierniewicka Bis, która będzie kontynuacją projektu City Link na Woli w Warszawie. Dla obu tych inwestycji uzyskaliśmy już prawomocne pozwolenie na budowę" - skomentował dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development Andrzej Gutowski, także cytowany w komunikacie.

Na koniec marca br. Ronson Development posiadał 836 lokali sprzedanych, a jeszcze nie przekazanych klientom, z czego 81 to lokale w już ukończonych projektach, które zostaną prawdopodobnie przekazane klientom i rozpoznane w rachunku wyników w II kwartale br. (ich łączna wartość przekracza 41 mln zł), natomiast 755 sprzedanych lokali dotyczyło projektów znajdujących się jeszcze w budowie, podano także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.