SEN (SERINUS) zawarł kontraktu wykonawczego (EPCC) z rumuńską spółką Confind S.R.L. na budowę instalacji przetwarzania gazu wraz z towarzyszącymi jej liniami przesyłowymi i gazociągami w ramach projektu zagospodarowania gazu Moftinu, poinformowała spółka.

"Spółka Confind jest doświadczonym wykonawcą pod klucz kontraktów EPCC w zakresie instalacji gazowych i projektów linii przesyłowych w Rumunii. Zawarcie tego kontraktu to krok milowy dla spółki, który przybliża projekt Moftinu do rozpoczęcia produkcji gazu. Prace budowlane podjęte będą niezwłocznie, a uruchomienie wydobycia spodziewane jest w I kwartale 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji. Akcje spółki są od 2010 r. notowane na GPW.