SEN (SERINUS) otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zezwolenie na odstąpienie od spełnienia kowenantów na koniec I kw. br., podała spółka.

"Kierownictwo Serinus informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja, że EBOR w sposób oficjalny zezwolił na odstąpienie w odniesieniu do kredytu udzielonego spółce od wymogu spełniania wskaźników zadłużenie finansowe do EBITDA oraz wskaźnik obsługi długu na poziomie skonsolidowanym dla okresu trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Serinus podał, że według stanu na 31 marca 2017 r. spółka nie dopełniła kowenantu odnoszącego się do zadłużenia finansowego do EBITDA oraz wskaźnika obsługi długu na poziomie skonsolidowanym dotyczących kredytu z EBOR. Po 31 marca 2017 r. EBOR potwierdził, że odstąpienie od wymogu spełnienia kowenantów na koniec kwartału zostanie przyznane, jednak spółka nie otrzymała wówczas formalnego zwolnienia.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.